KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego PKO BP do 0,4 pkt proc.

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła utrzymywanie przez PKO Bank Polski funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie jednostkowym w wysokości 0,4 pkt proc., ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bufor ten wynosił 0,47 pkt proc.

PKO BP - Oddział
PKO BP - Oddział (źródło: PKO BP)

Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła utrzymywanie przez PKO Bank Polski funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie jednostkowym w wysokości 0,4 pkt proc., ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bufor ten wynosił 0,47 pkt proc.

Dotychczas bufor ten wynosił 0,47 pkt proc. #PKOBP #KNF @PKOBP

Dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1, co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,3 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1, podano."Zgodnie z ustawą - Prawo bankowe decyzja KNF jest ostateczna i natychmiast wykonalna" - czytamy w komunikacie.

Dotychczas, zgodnie z zaleceniem KNF, bank zobowiązany był do utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z ww. kredytów hipotecznych na poziomie 0,47 pkt proc., który składał się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1 (co odpowiada 0,35 pkt proc.).Czytaj także: KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego mBanku >>>

Bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych w ujęciu jednostkowym oraz skonsolidowanym, podsumowano.PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 341,55 mld zł na koniec III kw. 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: