KNF obniżyła bufory na ryzyko kredytów walutowych PKO BP i BOŚ Banku

Z rynku

Bankomat PKO BP
Fot. Materiały prasowe PKO BP

Zarząd PKO Banku Polskiego otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie jednostkowym w wysokości 0,47 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bank utrzymywał bufor na poziomie 0,66 pkt proc.

@uknf obniżyła bufory na ryzyko kredytów walutowych @PKOBP i @BOS__Bank

“Dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1, co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,35 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z ustawą – Prawo bankowe decyzja KNF jest ostateczna i natychmiast wykonalna, podano także.

Bank podał, że do chwili otrzymania powyższej decyzji, zgodnie z zaleceniem KNF, bank zobowiązany był do utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z ww. kredytów hipotecznych na poziomie 0,66 pkt proc., który składał się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1 (co odpowiada 0,50 pkt proc.).

“Bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych w ujęciu jednostkowym oraz skonsolidowanym” – podsumowano.

W połowie listopada ub.r. KNF zaleciła PKO BP utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego wynikającego z detalicznych kredytów hipotecznych w walutach obcych na poziomie 0,66 pkt proc. wobec poziomu 0,83% utrzymywanego wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

Niższy bufor w BOŚ Banku

Także zarząd Banku Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, na poziomie 0,52 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bank utrzymywał ten bufor na poziomie 0,92 pkt proc.

Bank podał, że bufor ten powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,39 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,29 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier I.

Wskazane powyżej zalecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu, podano także.

Dotychczas bank utrzymywał fundusze własne na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 0,92 pkt proc. w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada 0,69 pkt proc.).

Na dzień sporządzenia raportu bank spełnia zalecany przez KNF poziom współczynników kapitałowych, podsumowano.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: