KNF obniżyła karę dla „Warty”

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego uchyliła karę Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" w wysokości 600 tys. zł i nałożyła nową w kwocie 590 tys. zł, podał urząd.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Komisja Nadzoru Finansowego uchyliła karę Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" w wysokości 600 tys. zł i nałożyła nową w kwocie 590 tys. zł, podał urząd.

#KNF uchyliła karę Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji #Warta w wysokości 600 tys. zł i nałożyła nową w kwocie 590 tys. zł @uknf

"Komisja, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, jednogłośnie uchyliła w całości decyzję KNF z dnia 29 sierpnia 2017 r. nakładającą administracyjną karę pieniężną na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta" SA w wysokości 600 tys. zł za naruszenia art. 14 ust. 1 - 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych" - czytamy w komunikacie.Jak wyjaśnia KNF, sankcja dotyczyła przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowań lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych w latach 2008-2014."W zakresie wymiaru kary Komisja uwzględniła, że Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji 'Warta' wdrożyło odpowiednie procedury oraz środki zaradcze w celu usprawnienia procesu likwidacji szkód. W wyniku ponownego rozpoznania sprawy Komisja dokonała zmian w zakresie ustaleń faktycznych dotyczących postępowań likwidacyjnych w sprawach 16 poszkodowanych. Mając na uwadze 5 przypadków, w których terminy opóźnień w zakończeniu postępowań likwidacyjnych okazały się krótsze niż wskazane w decyzji, Komisja rozpatrzyła tę okoliczność na korzyść strony w toku postępowania prowadzonego z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, ustalając wysokość nałożonej kary pieniężnej na poziomie 590 tys. zł" - czytamy także.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: