KNF obniżyła kary pieniężne dla PZU i TUiR „Warta”

Z rynku

Logo PZU
Fot. Materiały prasowe PZU

Komisja Nadzoru Finansowego uchyliła Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń SA karę w wysokości 800 tys. zł i nałożyła nową w kwocie 750 tys. zł. Z kolei Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" uchyliła karę w wysokości 390 tys. zł i nałożyła nową w kwocie 380 tys. zł.

#KNF uchyliła #PZU karę w wysokości 800 tys. zł i nałożyła nową w kwocie 750 tys. zł

„Komisja, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, jednogłośnie uchyliła w części decyzję KNF z dnia 18 maja 2018 r. w zakresie nakładającym administracyjną karę pieniężną na Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA w wysokości 800 tys. zł za naruszenia art. 14 ust. 1 – 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych” – czytamy w komunikacie.

Sankcja za naruszenia dotyczy przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowań lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych w latach 2013 – 2014. W zakresie wymiaru kary Komisja uwzględniła, że PZU wdrożył odpowiednie procedury oraz środki zaradcze w celu usprawnienia procesu likwidacji szkód.

Umorzenie postępowania

„W wyniku ponownego rozpoznania sprawy Komisja ustaliła ponadto, że w czterech przypadkach opóźnień zachodzi konieczność umorzenia postępowania administracyjnego prowadzonego wobec PZU SA. Okoliczność w postaci umorzenia postępowania administracyjnego wpłynęła na zmniejszenie nałożonej na PZU SA kary pieniężnej, której wysokość została ustalona na poziomie 750 tys. zł” – czytamy także.

Komisja, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, jednogłośnie uchyliła także w całości decyzję KNF z dnia 9 stycznia 2018 r. nakładającą administracyjną karę pieniężną na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” SA w wysokości 390 tys. zł za naruszenia art. 14 ust. 1 – 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

„Sankcja dotyczyła przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowań lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych w latach 2013-2015. W zakresie wymiaru kary Komisja uwzględniła, że Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ‚Warta’ SA wdrożyło odpowiednie procedury oraz środki zaradcze w celu usprawnienia procesu likwidacji szkód” – czytamy także.

Jak podaje Komisja, w wyniku ponownego rozpoznania sprawy dokonała zmian w zakresie ustaleń faktycznych dotyczących postępowań likwidacyjnych w sprawach siedmiu poszkodowanych.

„Mając na uwadze 5 przypadków, w których terminy opóźnień w zakończeniu postępowań likwidacyjnych okazały się krótsze niż wskazane w decyzji, Komisja rozpatrzyła tę okoliczność na korzyść strony w toku postępowania prowadzonego z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, ustalając wysokość nałożonej kary pieniężnej na poziomie 380 tys. zł” – czytamy także.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: