KNF odmówiła wszczęcia postępowania ws. odwołania kuratora w Idea Banku

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie odwołania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z funkcji kuratora Idea Banku, podała Komisja.

Idea Bank - Logo
Idea Bank - Logo (źródło: Idea Bank S.A.)

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie odwołania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z funkcji kuratora Idea Banku, podała Komisja.

#ZłożenieWniosku o wszczęcie postępowania w przedmiocie #OdwołanieKuratora przez podmiot, który nie jest legitymowany ustawowo do tej czynności, nie może skutkować wszczęciem postępowania administracyjnego @uknf @IdeaBankSA

"Kwestia ustanawiania i odwoływania kuratora banku regulowana jest przez Prawo bankowe. Z charakteru przepisów regulujących stosowanie środków nadzorczych Komisji wynika, że wykorzystywanie środka nadzorczego w formie ustanowienia kuratora może odbywać się wyłącznie z urzędu.

Jest to naturalny element zachowania autonomii Komisji w sferze wykonywania jej zadań nadzorczych.

Złożenie zatem wniosku o wszczęcie postępowania w przedmiocie odwołania kuratora przez podmiot, który nie jest legitymowany ustawowo do tej czynności, nie może skutkować wszczęciem postępowania administracyjnego" ‒ czytamy w komunikacie.

Czytaj także: KNF domaga się odwołania Leszka Czarneckiego z Rady Nadzorczej Idea Banku

Wniosek Idea Banku o odwołanie kuratora

Decyzją z dnia 15 maja 2019 r. Komisja ustanowiła kuratora w banku oraz powierzyła pełnienie tej funkcji Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

3 września Idea Bank złożył do KNF wniosek w przedmiocie odwołania BFG z funkcji kuratora z powodu niewłaściwego wykonywania przez BFG tej funkcji.

Wniosek obejmował także żądanie wyznaczenia przez KNF nowej osoby (fizycznej lub prawnej), która faktycznie będzie realizowała cele powołania kuratora.

Czytaj także: KNF: najwłaściwszym sposobem uzupełnienia luki kapitałowej w Idea Banku jest dokapitalizowanie przez większościowego akcjonariusza

Grupa Idea Bank

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm.

Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 roku.

Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 roku.

Czytaj także: Idea Bank: zysk netto w II kw. 2020 r. wyniósł 1 mln zł, bank przedstawi KNF nowy plan naprawczy

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: