KNF określiła warunki wypłaty dywidendy przez banki spółdzielcze

Bankowość spółdzielcza

Banki spółdzielcze i zrzeszające spełniające wyznaczone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) kryteria mogą dokonać wypłaty dywidendy w wysokości maksymalnej równej od 1% do 10% zysków za 2020 r., natomiast banki spółdzielcze, których zysk zmniejszył się o więcej niż 30% r/r lub których fundusze własne uległy zmniejszeniu, powinny odstąpić od wypłaty dywidendy, podała Komisja Nadzoru Finansowego.

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
Fot. pl.wikipedia.org

Banki spółdzielcze i zrzeszające spełniające wyznaczone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) kryteria mogą dokonać wypłaty dywidendy w wysokości maksymalnej równej od 1% do 10% zysków za 2020 r., natomiast banki spółdzielcze, których zysk zmniejszył się o więcej niż 30% r/r lub których fundusze własne uległy zmniejszeniu, powinny odstąpić od wypłaty dywidendy, podała Komisja Nadzoru Finansowego.

"Komisja uznaje za konieczne, aby przyjąć następujące zasady polityki dywidendowej banków spółdzielczych i zrzeszających w 2021 roku:

Banki zrzeszające powinny stosować się do ogólnych założeń polityki dywidendowej - takich samych jak w przypadku innych banków działających w formie spółki akcyjnej.

Banki spółdzielcze, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu, tzn. zysk r/r zmniejszył się o więcej niż 30% lub fundusze własne uległy zmniejszeniu, powinny odstąpić od wypłaty dywidendy.

Czytaj także: Prezes NBP: banki spółdzielcze lepiej sobie radzą w czasie pandemii niż cały sektor bankowy

Warunki wypłaty dywidendy

Wypłata dywidendy w pozostałych bankach spółdzielczych powinna nastąpić na następujących zasadach:

1) do 10% zysku netto - w bankach spółdzielczych spełniających łączne kryteria: nierealizujących działań naprawczych, mających ocenę końcową BION nie gorszą niż 2,5 (masterskala ocena 1 lub 2), posiadających poziom dźwigni finansowej (LR) wyższy niż 5%, łączny współczynnik kapitału TCR nie niższy niż 12%, współczynnik kapitału T1 nie niższy niż 10%, współczynnik kapitału podstawowego CET1 nie niższy niż 8,5% oraz niekorzystających z możliwości pomniejszania podstawy tworzenia rezerw celowych.

2) do 5% zysku netto - w bankach spółdzielczych spełniających łączne kryteria: nierealizujących działań naprawczych, mających ocenę końcową BION nie gorszą niż 2,5 (masterskala ocena 1 lub 2), posiadających poziom dźwigni finansowej (LR) wyższy niż 5%, łączny współczynnik kapitału TCR nie niższy niż 12%, współczynnik kapitału T1 nie niższy niż 10%, współczynnik kapitału podstawowego CET1 nie niższy niż 8,5%.

3) do 3% zysku netto - w bankach spółdzielczych spełniających łączne kryteria: nierealizujących działań naprawczych, mających ocenę końcową BION nie gorszą niż 2,5 (masterskala ocena 1 lub 2), posiadających poziom dźwigni finansowej (LR) powyżej 5%, łączny współczynnik kapitału TCR nie niższy niż 10,5%, współczynnik kapitału T1 nie niższy niż 8,5% współczynnik kapitału podstawowego CET1 nie niższy niż 7% - w przypadku banków spółdzielczych działających w ramach instytucjonalnych systemów ochrony,

4) do 2% zysku netto - w bankach spółdzielczych spełniających łączne kryteria: nierealizujących działań naprawczych, mających ocenę końcową BION nie gorszą niż 2,50 (masterskala ocena 1 lub 2), posiadających poziom dźwigni finansowej (LR) powyżej 5%, łączny współczynnik kapitału TCR nie niższy niż 10,5%, współczynnik kapitału T1 nie niższy niż 8,5% współczynnik kapitału podstawowego CET1 nie niższy niż 7% - w przypadku banków spółdzielczych niedziałających w ramach instytucjonalnych systemów ochrony,

5) do 1% zysku netto - w bankach spółdzielczych spełniających łączne kryteria: nierealizujących działań naprawczych, mających ocenę końcową BION w przedziale (2,51<=BION<=3,25) (masterskala ocena 3), posiadających poziom dźwigni finansowej (LR) powyżej 5%, łączny współczynnik kapitału TCR nie niższy niż 10,5%, współczynnik kapitału T1 nie niższy niż 8,5% współczynnik kapitału podstawowego CET1 nie niższy niż 7%.

Czytaj także: Ważna decyzja Komisji Europejskiej dla małych banków i ich klientów

Warto rozważyć niewypłacanie dywidendy

Niezależnie od określonych wyżej zasad, w związku z pandemią COVID-19 oraz możliwością pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej banków w 2021 r., banki spółdzielcze spełniające kryteria do wypłaty dywidendy z zysku za 2020 r. powinny rozważyć całkowite zatrzymanie zysku i przeznaczenie go na wzmocnienie bazy kapitałowej.

Do banków spółdzielczych niespełniających kryteriów do wypłaty dywidendy z zysku netto za 2020 r. skierowane zostaną indywidualne wystąpienia" - czytamy w stanowisku Komisji w sprawie polityki dywidendowej.

Czytaj także: Kto zapłaci za niskie stopy procentowe?

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: