KNF ostrzega przed oszustami posługującymi się fałszywymi dokumentami z logotypem Komisji

Finanse osobiste

Komisja Nadzoru Finansowego wydała ostrzeżenie dotyczące prób wyłudzenia środków pieniężnych poprzez posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami opatrzonymi logotypem KNF.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Komisja Nadzoru Finansowego wydała ostrzeżenie dotyczące prób wyłudzenia środków pieniężnych poprzez posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami opatrzonymi logotypem KNF.

Komisja Nadzoru Finansowego wydała ostrzeżenie dotyczące prób wyłudzenia środków pieniężnych poprzez posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami opatrzonymi logotypem #KNF @uknf

W związku z otrzymywanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego sygnałami wskazującymi na próby wyłudzenia środków pieniężnych w związku z rzekomą koniecznością uiszczenia na rzecz KNF „opłaty transferowej” za umożliwienie wypłaty środków pożyczki udzielonej przez „Pierwszy Europejski Prywatny Bank Pożyczek” lub inne podmioty o innej nazwie oraz posługiwanie się przez nieznane osoby sfałszowanymi dokumentami opatrzonymi logotypem Komisji Nadzoru Finansowego - KNF, Urząd informuje, że:
  • Urząd NIE JEST autorem ww. dokumentów;
  • dokumenty NIE zostały sygnowane przez jakiegokolwiek pracownika Urzędu;
  • do zadań Urzędu NIE należy pobieranie opłat z tytułu udzielania jakichkolwiek pożyczek przez podmioty prywatne.

W związku z powyższym Urząd prosi o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o nieprzekazywanie żadnych środków finansowych, włącznie z opłatą za umożliwienie wypłaty środków udzielonej pożyczki, jak również nieprzekazywanie swoich danych osobowych, w tym w szczególności kopii dokumentów tożsamości.Jednocześnie Urząd zwraca się z prośbą do wszystkich osób, które otrzymały ww. dokumenty o przesłanie ich pod adres knf@knf.gov.pl, a także o przekazanie wszelkich informacji mających związek ze sprawą i prosi o zatytułowanie wiadomości „Opłata transferowa za pożyczkę”.
Źródło: KNF
 
Udostępnij artykuł: