KNF ostrzega przed „Publicznym Kapitałem Oszczędności”. To oszuści podszywający się pod PKO

Prawo i regulacje

Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega przed podmiotem „Publiczny Kapitał Oszczędności”, w korespondencji elektronicznej posługującym się także nazwą ”PKO Bank Warszawa”. Oszuści wysyłają pisma z logiem KNF i rzekomym podpisem Marka Chrzanowskiego, przewodniczącego Komisji, wzywając do wniesienia opłaty za fałszywe certyfikaty.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega przed podmiotem „Publiczny Kapitał Oszczędności”, w korespondencji elektronicznej posługującym się także nazwą ”PKO Bank Warszawa”. Oszuści wysyłają pisma z logiem KNF i rzekomym podpisem Marka Chrzanowskiego, przewodniczącego Komisji, wzywając do wniesienia opłaty za fałszywe certyfikaty.

Oszuści wysyłają pisma z logiem #KNF i rzekomym podpisem Marka Chrzanowskiego, przewodniczącego Komisji, wzywając do wniesienia opłaty za fałszywe certyfikaty @uknf

Jak informuje w komunikacie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, otrzymał on sygnały o próbach "wyłudzenia środków pieniężnych w związku z rzekomą koniecznością uiszczenia opłaty za „certyfikat poświadczający brak zaległości podatkowych dla nierezydentów” (ang. NRTCC - Non Residential Tax Clearance Certificate) w celu umożliwienia wypłaty środków z rachunku prowadzonego przez podmiot „Publiczny Kapitał Oszczędności” (w korespondencji elektronicznej także jako ”PKO Bank Warszawa”) oraz posługiwanie się przez nieznane osoby sfałszowanymi dokumentami opatrzonymi logotypem KNF, a także podpisem Przewodniczącego KNF – Marka Chrzanowskiego".

W związku z tym UKNF informuje, że:- Urząd NIE jest autorem dokumentów „KNF/PIT/PLN NRTCC PAYMENT NOTIFICATION” oraz „KNF/PIT/PLN NRTCC CALCULATION TRANSCRIPT”;
                          Dokument "KNF/PIT/PLN NRTCC CALCULATION TRANSCRIPT"    Dokument "KNF/PIT/PLN NRTCC PAYMENT NOTIFICATION"
- dokumenty nie zostały sygnowane przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego – Marka Chrzanowskiego;
- do zadań Urzędu NIE należy egzekwowanie podatków, w tym opłat za „certyfikat poświadczający brak zaległości podatkowych dla nierezydentów”;
- podmiot Publiczny Kapitał Oszczędności (PKO Bank Warszawa) posługujący się stroną internetową www.publicnzykapital.com (nazwa domeny zawiera błąd) NIE ma siedziby na terytorium RP oraz NIE jest nadzorowany przez KNF;
- wbrew informacjom zamieszczonym na stronie www.publicnzykapital.com, Podmiot Publiczny Kapitał Oszczędności (PKO Bank Warszawa) nie jest nadzorowany przez brytyjski organ nadzoru finansowego – Financial Conduct Authority (FCA), o czym poinformowano w osobnym komunikacie opublikowanym przez brytyjskiego nadzorcę (komunikat FCA);
- pod adresem Warszawa, Piotra Skargi 61, gdzie zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej www.publicnzykapital.com znajduje się siedziba podmiotu „Publiczny Kapitał Oszczędności”, faktycznie znajduje się siedziba oddziału PKO Banku Polskiego S.A., instytucji nadzorowanej przez KNF, która NIE ma związku z opisywanym procederem. Adres został wykorzystany przez oszustów w celu uwiarygodnienia działalności przestępczej i podszycia się pod instytucję nadzorowaną.

W związku z powyższym UKNF prosi o zachowanie szczególnej ostrożności oraz nieprzelewanie żadnych środków, włącznie z opłatą za „certyfikat poświadczający brak zaległości podatkowych dla nierezydentów” oraz opłatą za otwarcie rachunku bankowego przez Publiczny Kapitał Oszczędności.Jednocześnie UKNF zwraca się z prośbą do wszystkich osób, które otrzymały ww. dokumenty o przesłanie ich na adres knf@knf.gov.pl, a także o przekazanie wszelkich informacji mających związek ze sprawą. Prosimy o zatytułowanie wiadomości: „Publiczny Kapitał Oszczędności”.

Źródło: KNF

Udostępnij artykuł: