KNF otrzyma prawo do nakładania miliardowych kar na instytucje finansowe

Gospodarka

Najnowsza nowelizacja ustaw regulujących działalność banków, towarzystw ubezpieczeniowych czy towarzystw funduszy inwestycyjnych daje KNF możliwość karania tych instytucji za niewypełnianie tzw. zobowiązań inwestorskich.

Fot. Pixabay.com

Najnowsza nowelizacja ustaw regulujących działalność banków, towarzystw ubezpieczeniowych czy towarzystw funduszy inwestycyjnych daje KNF możliwość karania tych instytucji za niewypełnianie tzw. zobowiązań inwestorskich.

#KNF otrzyma prawo do nakładania miliardowych kar na instytucje finansowe

Zapisy zwiększające uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego zostały wprowadzone przez posłów przy okazji wdrażania w polskich przepisach unijnej dyrektywy MiFID II. Zgodnie z nowymi przepisami, KNF będzie mogła karać inwestorów, którzy nie dochowują zobowiązań składanych nadzorowi, kiedy starali się o zgodę na przejęcie banku, firmy ubezpieczeniowej czy TFI.KNF będzie mogła nałożyć na instytucje karę pieniężną do wysokości odpowiadającej wartości nabytych akcji lub praw z tych akcji. Jak zauważa "DGP", kary mogą iść w setki milionów, a nawet w miliardy złotych, a ustawa przewiduje natychmiastową wykonalność decyzji. KNF może jednak rozłożyć karę na raty.

Pierwszym przypadkiem, w którym KNF będzie mogła zastosować nowe przepisy, może być sprawa Raiffeisen Bank Polska.We wtorek ustawą będzie się zajmować senacka komisja budżetu i finansów publicznych. W brzmieniu przyjętym przez Sejm nowe przepisy mają wejść w życie w dwa tygodnie po ogłoszeniu.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Udostępnij artykuł: