KNF otrzyma uprawnienia do nadzoru nad finansowaniem społecznościowym

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego otrzyma uprawnienia do nadzoru nad finansowaniem społecznościowym. Stosowny projekt ustawy ma przygotować resort finansów w III kwartale - podano w wykazie prac legislacyjnych.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Komisja Nadzoru Finansowego otrzyma uprawnienia do nadzoru nad finansowaniem społecznościowym. Stosowny projekt ustawy ma przygotować resort finansów w III kwartale - podano w wykazie prac legislacyjnych.

"Projektowana ustawa wskaże Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) jako organ właściwy do nadzoru nad dostawcami usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych. Przyzna KNF odpowiednie uprawnienia nadzorcze (m.in. do zawieszania konkretnych ofert finansowania społecznościowego lub zawieszania prowadzenia działalności przez dostawców oraz do współdziałania z organami wymiaru sprawiedliwości i organami nadzoru z innych państw członkowskich UE)" - napisano.

Uproszczenie wymogów informacyjnych

Ponadto projektowana ustawa uprości niektóre wymogi informacyjne spoczywające na emitencie papierów wartościowych – w przypadku ofert publicznych prowadzonych poza platformami finansowania społecznościowego, ale za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, emitent będzie miał możliwość sporządzenia jedynie arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych zamiast memorandum informacyjnego.

Czytaj także: Nowe uprawnienia KNF. Prezydent podpisał nowelę ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym >>>

"Z dniem 10 listopada 2023 r. ulegnie podwyższeniu próg kwotowy wpływów z tytułu emisji papierów wartościowych, który zwalnia z obowiązku sporządzenia prospektu, z 2,5 mln euro do 5 mln euro. Oferty publiczne, z których zakładane wpływy wyniosą między 2,5 a 5 mln euro, zostaną z tym dniem objęte obowiązkiem sporządzenia memorandum informacyjnego (lub arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych, w przypadku ofert prowadzonych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej)" - napisano.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: