KNF: Pekao spełnia wymogi do wypłaty do 100 proc. zysku za 2021 rok; bank nie podjął jeszcze decyzji ws. dywidendy

Z rynku

Pekao nie podjął jeszcze decyzji w sprawie propozycji podziału zysku za rok 2021 - poinformował bank w komunikacie. Według KNF, bank spełnia wymogi do wypłaty do 100 proc. zysku.

Szyld Banku Pekao
Fot. stock.adobe.com/Bruno Coelho

Pekao nie podjął jeszcze decyzji w sprawie propozycji podziału zysku za rok 2021 - poinformował bank w komunikacie. Według KNF, bank spełnia wymogi do wypłaty do 100 proc. zysku.

Bank Pekao otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") odnoszące się do polityki dywidendowej Banku.

Czytaj także: KNF wyznaczyła maksymalny poziom dywidendy Santander Bank Polska na 30 proc. zysku za 2021 rok >>>

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. Pekao, w zakresie podstawowych kryteriów określonych w stanowisku KNF z 9 grudnia 2021 r. w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych na 2022 r., spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 100 proc. dywidendy z zysku banku wypracowanego w zeszłym roku.

Ponadto KNF zaleciła bankowi niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych (tj. z 2020 r. oraz lat wcześniejszych) oraz wykupów akcji własnych.

Udostępnij artykuł: