KNF: PKO BP spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 25 proc. zysku za 2017 rok

Z rynku

PKO Bank Polski otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank co najmniej 75% zysku netto za 2017 r., podał bank.

PKO Bank Polski - Logo
PKO Bank Polski - Logo (źródło: PKO BP S.A.)

PKO Bank Polski otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank co najmniej 75% zysku netto za 2017 r., podał bank.

#KNF: #PKOBP spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 25 proc. zysku za 2017 rok #banki #dywidenda #zysk @PKOBP @uknf

"Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej informuje, iż w dniu 16 marca 2018 r. otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank co najmniej 75% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Jednocześnie KNF potwierdziła, że bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 25% zysku netto za 2017 rok.KNF oczekuje przedłożenia stanowiska zarządu banku oraz rady nadzorczej w zakresie otrzymanego przez bank zalecenia. O powyższych stanowiskach bank poinformuje w osobnych raportach, podano także.

W ub. tygodniu PKO Bank Polski podał, że spełnia wymogi dotyczące warunków wypłaty dywidendy, przedstawione w opublikowanej właśnie rekomendacji KNF.Bank informował wówczas, że według danych na 31 grudnia 2017r. spełniał wszystkie kryteria (wynikające ze stanowiska KNF) umożliwiające wypłatę dywidendy do 75% zysku za 2017 r. Po uwzględnieniu korekt stopy dywidendy o Kryteria 1 i 2 (wynikające ze stanowiska KNF), według danych na 31 grudnia 2017 r. Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy do 25% zysku netto za 2017 r.

Założenia ws. polityki dywidendowej banków

KNF przyjęła założenia odnośnie polityki dywidendowej banków komercyjnych w okresie średnioterminowym - rekomenduje, by banki spełniające jednocześnie przedstawione przez Komisję kryteria mogły wypłacić do 75% wypracowanego zysku za rok poprzedzający decyzję, a w przypadku banków spełniających wszystkie te kryteria z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny - do 100% zysku.PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: