KNF proponuje obowiązkowe pośrednictwo domów maklerskich przy ofertach publicznych obligacji

Prawo i regulacje / Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego proponuje obowiązkowe pośrednictwo domów maklerskich przy ofertach publicznych obligacji - podała KNF w opinii do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

Siedziba Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański

Komisja Nadzoru Finansowego proponuje obowiązkowe pośrednictwo domów maklerskich przy ofertach publicznych obligacji - podała KNF w opinii do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

Mając na uwadze popularność i rosnące zainteresowanie klientów detalicznych inwestycjami w obligacje, a także ryzyka związane z ich dystrybucją przez podmioty nieposiadające zezwolenia Komisji zasadnym jest, aby sprzedaż obligacji klientom detalicznym była dokonywana przez profesjonalnych uczestników rynku.

- napisała KNF, uzasadniając propozycje.

Działanie w najlepiej pojętym interesie inwestorów

"Takie podmioty zobowiązane są do działania w najlepiej pojętym interesie inwestorów, a także do przekazywania informacji o sprzedawanych instrumentach w sposób niewprowadzający nabywców w błąd. Weryfikacja przez podmiot pośredniczący, czy inwestycja jest odpowiednia dla klienta detalicznego zmniejszy ryzyko niedopasowania instrumentu do profilu klienta i jego skłonności do ryzyka" - dodaje.

KNF podaje, że wprowadzenie wymogu jest kolejnym etapem działań zmierzających do wzmocnienia ochrony najsłabszych uczestników rynku tj. inwestorów indywidualnych. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: