KNF przekazała do konsultacji projekt Rekomendacji L dotyczącej biegłych rewidentów

Prawo i regulacje

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Komisja Nadzoru Finansowego przekazała do publicznych konsultacji projekt znowelizowanej Rekomendacji L dotyczącej roli biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad bankami oraz spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi.

#KNF przekazała do publicznych konsultacji projekt znowelizowanej Rekomendacji L dotyczącej roli biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad bankami oraz SKOK-ami #RekomendacjaL

Uwagi do projektu można zgłaszać do 21 września 2018 r.

„Po Rekomendacji S teraz przekazujemy do konsultacji projekt znowelizowanej Rekomendacji L dot. roli biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad bankami oraz SKOK-ami. Rekomendacja wdraża nowy model współpracy pomiędzy uczestnikami procesu badania sprawozdań finansowych oraz KNF” – napisał przewodniczący KNF Marek Chrzanowski na swoim profilu na Twitterze.

Nowelizacja Rekomendacji L, która obowiązuje w stanie niezmienionym od dnia jej wydania w 2001 roku, ma na celu dostosowanie treści dokumentu do zmian otoczenia regulacyjnego, wynikających w szczególności z reformy rynku usług audytorskich zarówno w ramach Wspólnoty Europejskiej, jak i na poziomie krajowym oraz do zmieniającej się praktyki rynkowej w zakresie roli biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad bankami i SKOK, wyjaśniła Komisja.

Czytaj także: Banki będą musiały wprowadzić kredyty hipoteczne ze stałą stopą? Nowy projekt Rekomendacji S >>>

Nowy model współpracy

„Zaktualizowana Rekomendacja L wdraża nowy model współpracy pomiędzy uczestnikami procesu badania sprawozdań finansowych i sprawowania nadzoru nad bankami oraz SKOK, tj. pomiędzy biegłym rewidentem, organem nadzoru a podmiotem nadzorowanym objętym obowiązkiem badania sprawozdania finansowego, w kierunku wypracowania relacji o charakterze bardziej partnerskim” – czytamy w komunikacie.

„Wydanie znowelizowanej Rekomendacji L zapewni spójność wytycznych KNF w odniesieniu do roli biegłych rewidentów i firm audytorskich w procesie nadzoru nad bankami i SKOK z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz standardami rynkowymi. Rekomendacja L kierowana jest do instytucji kredytowych rozumianych jako podmioty, których działalność opiera się na przyjmowaniu depozytów lub innych funduszy podlegających zwrotowi od klientów oraz na udzielaniu kredytów na własny rachunek” – podsumowała Komisja.

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: