KNF przyjęła uchwałę ws. trybu wykonywania nadzoru nad działalnością bankową

Prawo i regulacje

Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła uchwałę w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością bankową, podała KNF.

Napis bank na budynku
Fot. stock.adobe.com/daniilantiq2010

Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła uchwałę w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością bankową, podała KNF.

#KNF jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością bankową #banki @uknf

"Komisja jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością bankową, która obejmuje obszar dotychczas uregulowany przepisami uchwały Nr 312/2012 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością bankową" - czytamy w komunikacie.

Zmiany wprowadzane przez uchwałę

W porównaniu do poprzednio obowiązującej, przyjęta uchwała zawiera zmiany w zakresie dotyczącym:- nadzoru licencyjnego, w tym w szczególności uwzględnia przepisy odnoszące się do czynności autoryzacyjnych wykonywanych przez UKNF w zakresie nadzoru nad bankami spółdzielczymi;- działań o charakterze regulacyjnym, w tym w zakresie współpracy KNF z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych oraz wydawania przez KNF rekomendacji dotyczących dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego zarządzania bankami;

- nadzoru analitycznego, w szczególności uwzględnia przepisy odnoszące się do zadań wykonywanych przez UKNF z zakresu nadzoru systemów ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz modyfikuje przepisy dotyczące procesu badania i oceny nadzorczej (BION), w tym uwzględnia przepisy dotyczące czynności wykonywanych przez UKNF w ramach procesu oceny i akceptacji planów naprawy;- nadzoru inspekcyjnego, w tym uspójnia przepisy uchwały z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, podano także.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: