KNF uchyliła zakaz wykonywania przez Getin Noble Bank prawa głosu z 3,74 proc. akcji Idea Banku

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie uchyliła zakaz wykonywania przez Getin Noble Bank prawa głosu z akcji Idea Banku, stanowiących 3,74% kapitału zakładowego Idea Banku, nabytych z naruszeniem przepisu art. 25 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Tym samym Komisja przychyliła się do wniosku Getin Noble Banku złożonego w związku z przekroczeniem przez GNB progu 10% bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym Idea Banku.

Getin Noble Bank - Logo
Getin Noble Bank - Logo (źródło: Getin Noble Bank)

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie uchyliła zakaz wykonywania przez Getin Noble Bank prawa głosu z akcji Idea Banku, stanowiących 3,74% kapitału zakładowego Idea Banku, nabytych z naruszeniem przepisu art. 25 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Tym samym Komisja przychyliła się do wniosku Getin Noble Banku złożonego w związku z przekroczeniem przez GNB progu 10% bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym Idea Banku.

#KNF uznała, że nie ma podstaw do stwierdzenia, że zakaz wykonywania prawa głosu jest uzasadniony potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania @IdeaBankSA #IdeaBank #GetinNobleBank @uknf

"W związku z faktem, że nabycie akcji powodujące przekroczenie ww. progu nastąpiło bez wymaganego, uprzedniego zawiadomienia KNF, a więc z naruszeniem art. 25 ust. 1 Prawo bankowe, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe, z akcji tych nie mogło być wykonywane prawo głosu. Komisja, na podstawie analizy zgromadzonego materiału przyjęła, że nie zachodzą określone w art. 25h ust. 3 ustawy Prawo bankowe przesłanki dla utrzymania w mocy zakazu wykonywania przez GNB prawa głosu z akcji IB nabytych z naruszeniem art. 25 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, a opisaną sytuację należy uznać za szczególnie uzasadniony przypadek, o którym mowa w art. 25m ustawy Prawo bankowe" - czytamy w komunikacie. 

Czytaj także: Geting Holding ma zgodę urzędu antymonopolowego na sprzedaż Idea Banku na Ukrainie >>>

Komisja uznała, że nie ma podstaw do stwierdzenia, że zakaz wykonywania prawa głosu jest uzasadniony potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania IB, z uwagi na możliwy wpływ wnioskodawcy na IB lub z uwagi na ocenę sytuacji finansowej wnioskodawcy.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: