KNF – usługi płatnicze w II kwartale br.

Finanse i gospodarka

Przedstawiamy opracowania KNF nt. dostawców usług płatniczych w II kwartale br.

Przedstawiamy opracowania KNF nt. dostawców usług płatniczych w II kwartale br.

W materiale zwrócono uwagę na fakt, iż z obowiązków sprawozdawczych wobec KNF, wynikających z ustawy o usługach płatniczych, nie wywiązało się:

  • 268 biur usług płatniczych (22% BUP wpisanych do rejestru KNF do końca czerwca br.), które nie przesłały informacji o liczbie i wartości wykonanych przekazów pieniężnych za II kwartał 2013 r.;
  • 93 biura usług płatniczych (8% BUP wpisanych do rejestru KNF do końca czerwca br.), które nie przesłały umowy gwarancji albo polisy ubezpieczeniowej.

Generuje to ryzyko systemowe i stanowi potencjalne zagrożenie dla pewności obrotu i stabilności krajowego systemu finansowego.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego

Udostępnij artykuł: