KNF ustanowiła kuratora w Krakowskim Banku Spółdzielczym

Bankowość spółdzielcza / Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 24 lutego 2021 r. jednogłośnie zdecydowała o ustanowieniu z dniem 1 marca 2021 r. kuratora w Krakowskim Banku Spółdzielczym oraz powierzyła pełnienie tej funkcji Elżbiecie Staniszewskiej-Antoniak.

Krakowski Bank Spółdzielczy - logo
Źródło: Krakowski Bank Spółdzielczy

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 24 lutego 2021 r. jednogłośnie zdecydowała o ustanowieniu z dniem 1 marca 2021 r. kuratora w Krakowskim Banku Spółdzielczym oraz powierzyła pełnienie tej funkcji Elżbiecie Staniszewskiej-Antoniak.

Decyzja o ustanowieniu kuratora podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Cel: poprawa sytuacji ekonomiczno-finansowej KBS

Celem zastosowania środka nadzorczego w postaci ustanowienia kuratora jest poprawa sytuacji ekonomiczno-finansowej Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Kurator ma zapewnić jednocześnie efektywny przepływ informacji między Krakowskim Bankiem Spółdzielczym a Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz stworzyć możliwość bieżącego monitorowania podejmowanych w Krakowskim Banku Spółdzielczym działań.

Czytaj także: Bankowość spółdzielcza nie powinna być drugą ligą rynku finansowego >>>

Kurator ustanowiony w Krakowskim Banku Spółdzielczym nie jest organem Banku, a jego działalność nie ogranicza uprawnień organów statutowych. Kurator może brać udział we wszystkich posiedzeniach organów Banku. Ustanowienie kuratora pozostanie bez wpływu na świadczenie przez Krakowski Bank Spółdzielczy usług na rzecz jego klientów.

Udostępnij artykuł: