KNF: w I półroczu 2019 r. otwarto 40,93 tys. IKE i 20,66 tys. IKZE

Mój plan emerytalny

Liczba indywidualnych kont emerytalnych (IKE) otwartych w I poł. 2019 r. wyniosła 40 933, zaś liczba indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) założonych w tym czasie sięgnęła 20 663, podała Komisja Nadzoru Finansowego.

Słoik wypełniony pieniędzmi z napisem: emerytura
Fot. stock.adobe.com/Cozine

Liczba indywidualnych kont emerytalnych (IKE) otwartych w I poł. 2019 r. wyniosła 40 933, zaś liczba indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) założonych w tym czasie sięgnęła 20 663, podała Komisja Nadzoru Finansowego.

Liczba indywidualnych kont emerytalnych (#IKE) otwartych w I poł. 2019 r. wyniosła 40 933, zaś liczba indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (#IKZE) założonych w tym czasie sięgnęła 20 663 @uknf

Jak podawała wcześniej Komisja, na koniec 2018 r. IKE posiadało 995,7 tys. osób (na koniec 2017 r. 951,6 tys. osób), co stanowiło 5,8% liczby osób pracujących, zaś IKZE - 730,4 tys. osób (na koniec 2017 r. 689,9 tys. osób), co stanowiło 4,3% liczby osób pracujących.

Najwięcej kont IKE założonych w TFI, bankach i zakładach ubezpieczeń

Z opublikowanego zestawienia wynika, że w I poł. 2019 r. najwięcej kont IKE zostało założonych w towarzystwach funduszy inwestycyjnych (TFI) (24,58 tys.) oraz bankach (7,83 tys.) i w zakładach ubezpieczeń (6,41 tys.), zaś najmniej - w dobrowolnych funduszach emerytalnych (0,44 tys.).

W przypadku IKZE najwięcej kont założono także w TFI (10,52 tys.) oraz w dobrowolnych funduszach emerytalnych (5,4 tys.), a najmniej - w podmiotach prowadzących działalność maklerską (0,88 tys.).
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: