KNF: wartość kredytów hipotecznych objętych „wakacjami” sięgnęła 6,83 mld zł w 2017 r.

Gospodarka

Liczba kredytów hipotecznych objętych "wakacjami" kredytowymi wyniosła 31 488 na koniec 2017 roku, a ich wartość sięgnęła 6 833 mln zł.

Pieniądze
Fot. Pixabay.com

Liczba kredytów hipotecznych objętych "wakacjami" kredytowymi wyniosła 31 488 na koniec 2017 roku, a ich wartość sięgnęła 6 833 mln zł.

#KNF: spośród 31 488 kredytów hipotecznych korzystających z "wakacji" kredytowych 219 to #kredyty zagrożone

Spośród 31 488 kredytów hipotecznych korzystających z "wakacji" kredytowych 219 to kredyty zagrożone, których wartość wyniosła 58 mln zł na koniec 2017 r.Wartość kredytów hipotecznych objętych restrukturyzacją wyniosła 6 835 mld zł na koniec ub. roku, a ich liczba sięgnęła 22 295, z czego 9 938 to kredyty zagrożone o wartości 3 085 mln zł. Klienci, których kredyty objęte były na koniec 2017 r. procesem restrukturyzacji korzystali z zawieszenia rat spłaty (6 546 kredytów o wartości 2 069 mln zł), wydłużenia okresu spłaty (3 533 kredytów o wartości 1 494 mln zł) oraz działań określanych jako "inne formy" (11 926 kredytów o wartości 3 215 mln zł). Redukcja zobowiązań dotyczyła 290 kredytów na kwotę 58 mln zł.

38,6 tys. kredytów zagrożonych

"Na koniec 2017 r. w portfelach badanych banków znajdowało się 38,6 tys. kredytów zagrożonych (1,8% ogólnej liczby kredytów) oraz 39,7 tys. opóźnionych w spłacie powyżej 30 dni (1,8% ogólnej liczby), co oznacza nieznaczny wzrost ich liczby w stosunku do stanu na koniec 2016 r., choć ich wartość uległa obniżeniu do 10,7 mld zł" - czytamy w raporcie.Najniższą jakość przedstawia portfel kredytów z lat 2007-2008, czyli kredytów udzielonych w szczycie hossy na rynku nieruchomości i szczycie umocnienia złotego względem walut głównych (14,7 tys. kredytów o łącznej wartości 5,5 mld zł), podano także.Badaniem w zakresie portfela kredytów mieszkaniowych objęto 28 podmiotów, których wartość portfela wynosiła co najmniej 100 mln zł, i które na koniec 2017 r. skupiały 97,4% ogólnej wartości tych kredytów.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: