KNF: wartość kredytów i depozytów w 2017 roku w górę

Gospodarka

Wartość kredytów ogółem sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wzrosła o 3,2% r/r do 1 044,9 mld zł na koniec grudnia 2017 r., zaś wartość depozytów wzrosła w tym czasie o 4,1% r/r do 1 070,38 mld zł, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Wartość kredytów ogółem sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wzrosła o 3,2% r/r do 1 044,9 mld zł na koniec grudnia 2017 r., zaś wartość depozytów wzrosła w tym czasie o 4,1% r/r do 1 070,38 mld zł, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

#KNF: wartość kredytów ogółem sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wzrosła o 3,2% r/r na koniec grudnia 2017 r., wartość depozytów o 4,1% r/r #banki #kredyty #depozyty

Wartość kredytów dla przedsiębiorstw wzrosła o 6,1% w skali roku do 366 mld zł na koniec grudnia ub.r., zaś wartość kredytów dla gospodarstw domowych wzrosła o 1,7% do 671,98 mld zł.Portfel kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych zmniejszył się o 1,5% r/r do 394,29 mld zł na koniec grudnia 2016 r., w tym wartość kredytów w CHF zmniejszyła się o 20,2% r/r i wyniosła 107,15 mld zł.Wartość kredytów konsumpcyjnych osób prywatnych wyniosła 162,32 mld zł na koniec grudnia i była wyższa o 8% w ujęciu rocznym.

Wartość kredytów ze stwierdzoną utratą wartości ogółem wyniosła 70,84 mld zł na koniec grudnia 2017 r. i spadła o 1,3% w skali roku, w tym wartość takich kredytów dla gospodarstw domowych wyniosła 40,82 mld zł (wzrost o 2,5% r/r), a wartość kredytów z utratą wartości dla przedsiębiorstw wyniosła 29,91 mld zł (spadek o 5,9% r/r).Wartość depozytów ogółem wzrosła o 4,1% r/r do 1 070,38 mld zł na koniec grudnia 2017 r.Depozyty przedsiębiorstw zwiększyły się o 3,6% r/r do 284,95 mld zł, zaś wartość depozytów gospodarstw domowych wzrosła o 4,2% r/r do 761,34 mld zł na koniec grudnia 2017 r.

Zysk netto sektora bankowego spadł

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 13,6 mld zł w okresie styczeń-grudzień 2017 r. i był niższy o 2,3% w skali roku, wynika z danych KNF.Wynik z odsetek wzrósł o 12,1% do 42,63 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 13,74 mld zł i był o 9,1% wyższy w ujęciu rocznym.Wynik z działalności bankowej wzrósł o 4,1% r/r do 61,76 mld zł na koniec 2017 r.Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 1,4% w skali roku do 18,35 mld zł.Koszty działalności banków wzrosły o 4,3% r/r do 33,02 mld zł w okresie styczeń-grudzień.Wartość odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosła 8,2 mld zł, co oznacza wzrost o 9,4% w skali roku.Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 18,65% na koniec września 2017 r. (wobec 17,72% na koniec 2016 r.), a współczynnik kapitału Tier 1 - 17,22% (wobec 16,14% na koniec 2016 r.).

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: