KNF: większa wartość kredytów i depozytów bankowych

Z rynku

Wartość kredytów ogółem sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wzrosła o 3% r/r do 1 048,39 mld zł na koniec listopada 2017 r., zaś wartość depozytów wzrosła w tym czasie o 4,6% r/r do 1 049,25 mld zł, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Wartość kredytów ogółem sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wzrosła o 3% r/r do 1 048,39 mld zł na koniec listopada 2017 r., zaś wartość depozytów wzrosła w tym czasie o 4,6% r/r do 1 049,25 mld zł, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Wartość kredytów ogółem sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wzrosła do 1 048,39 mld zł na koniec listopada 2017 r. #banki #kredyty #KNF

Wartość kredytów dla przedsiębiorstw wzrosła o 5,2% w skali roku do 369,45 mld zł na koniec listopada br., zaś wartość kredytów dla gospodarstw domowych wzrosła o 1,8% do 671,97 mld zł.Portfel kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych zmniejszył się o 1% r/r do 395,34 mld zł na koniec listopada 2016 r., w tym wartość kredytów w CHF zmniejszyła się o 19,3% r/r i wyniosła 108,96 mld zł.Wartość kredytów konsumpcyjnych osób prywatnych wyniosła 161,92 mld zł na koniec listopada i była wyższa o 8,2% w ujęciu rocznym.

Wartość kredytów ze stwierdzoną utratą wartości ogółem wyniosła 72,02 mld zł na koniec listopada 2017 r. i spadła o 1,6% w skali roku, w tym wartość takich kredytów dla gospodarstw domowych wyniosła 41,11 mld zł (wzrost o 0,8% r/r), a wartość kredytów z utratą wartości dla przedsiębiorstw wyniosła 30,79 mld zł (spadek o 4,6% r/r).Wartość depozytów ogółem wzrosła o 4,6% r/r do 1 049,25 mld zł na koniec listopada 2017 r.Depozyty przedsiębiorstw zwiększyły się o 4,7% r/r do 273,81 mld zł, zaś wartość depozytów gospodarstw domowych wzrosła o 4,3% r/r do 750,71 mld zł na koniec listopada 2017 r.

Mniejszy zysk netto

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 12,77 mld zł w okresie styczeń-listopad 2017 r. i był niższy o 2,5% w skali roku, wynika również z danych KNF.Wynik z odsetek wzrósł o 12,5% do 38,85 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 12,57 mld zł i był o 9,6% wyższy w ujęciu rocznym.Wynik z działalności bankowej wzrósł o 3,7% r/r do 56,31 mld zł na koniec listopada 2017 r.Wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 0,1% w skali roku do 17,24 mld zł.Koszty działalności banków wzrosły o 4,1% r/r do 30,11 mld zł w okresie styczeń-listopad.Wartość odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosła 7,02 mld zł, co oznacza wzrost o 11,1% w skali roku.Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 18,65% na koniec września 2017 r. (wobec 17,72% na koniec 2016 r.), a współczynnik kapitału Tier 1 - 17,22% (wobec 16,14% na koniec 2016 r.).

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: