KNF wnioskuje o przywrócenie obrotu akcjami spółki Krezus

Gospodarka

Komisja Nadzoru Finansowego - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie uchylenia decyzji KNF z 23 października 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu akcjami wyemitowanymi przez spółkę Krezus, podała Komisja.

#KNF skierowała do #GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami #Krezus z powodu możliwości dokonywania obrotu akcjami spółki z naruszeniem interesów inwestorów @GPW_WSExchange

“W dniu dzisiejszym spółka opublikowała w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR raport 65/2018 zawierający informację o transakcjach sprzedaży zawartych przez osobę blisko związaną, będącą znacznym akcjonariuszem Krezus SA. W związku z podaniem do publicznej wiadomości ww. raportu, ustały przesłanki uzasadniające dalsze zawieszenie obrotu akcjami Krezus SA. Wznowienie obrotu akcjami spółki nastąpi od dnia 29 października 2018 r.” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: GPW zawiesiła obrót akcjami Krezusa na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego >>>

23 października zarząd GPW zdecydował – na wniosek KNF o zawieszeniu obrotu na głównym rynku GPW akcjami spółki Krezus. Komisja skierowała do GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami Krezusa z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami spółki z naruszeniem interesów inwestorów.

Krezus jest notowany na GPW od 1997 r. W ostatnich latach spółka prowadziła działalność poszukiwawczą, a także wydobycia i sprzedaży surowców mineralnych oraz odsprzedaży koncesji wydobywczych dotyczących złota oraz boksytów. Działalność prowadzona była głównie w Republice Gwinei.

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: