KNF wpisała Assay Management do rejestru zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Assay Management został wpisany przez Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi, poinformowała spółka. Assay inwestuje głównie w podmioty o wysokim potencjale wzrostu, zamierzające rozpocząć działalność lub będące na wczesnym etapie rozwoju, a preferowane branże to: elektromobilność, medycyna i software.

#AssayManagement został wpisany przez #KNF do rejestru zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi #ASI @uknf

„Wpis do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi to potwierdzenie najwyższych standardów obsługi, pełnej transparentność i wysokiego poziomu bezpieczeństwa, jaki oferujemy inwestorom. Pomyślny wynik postępowania w KNF, polegającego m.in. na szczegółowej i dogłębnej analizie polityk inwestycyjnych i strategii Assay, otwiera dla nas wiele nowych możliwości i pozwala na dalszy dynamiczny rozwój” – powiedział prezes Grupy Assay Łukasz Blichewicz, cytowany w komunikacie.

Preferowane przez Assay branże to: elektromobilność, medycyna i software. Grupa jednak nie ogranicza się do ww. sektorów gospodarki, poszukując innowacyjnych projektów na całym rynku. Aktualnie w portfelu Assay znajdują się 22 spółki, których bieżąca wycena to 34,3 mln zł. Średnia rentowność wyjścia z inwestycji to 514%, podano także.

Akwizycja kolejnych spółek

„Wykorzystując zdobyte doświadczenie w obszarze doradztwa gospodarczego, odpowiedzialnie prowadzimy akwizycję kolejnych spółek i decydujemy się na wsparcie tych o znacznym potencjale biznesowym. Dokonany przez nas wybór formy działalności, jako Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej, podyktowany był obowiązkiem, jaki czujemy w zakresie transparentności działania i zapewnienia poczucia odpowiedzialności za podejmowane przez nas na co dzień decyzje” – dodał Blichewicz.

Assay inwestuje głównie w podmioty o wysokim potencjale wzrostu, zamierzające rozpocząć swoją działalność lub będące na wczesnym etapie rozwoju.

Decyzje inwestycyjne Assay

„Decyzje inwestycyjne Assay podejmuje na podstawie: oceny kompetencji struktury właścicielskiej i menedżerskiej lub zespołu założycielskiego, prognoz wzrostu wyników finansowych, prawdopodobieństwa dopuszczenia spółki do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenia jej do alternatywnego systemu obrotu, możliwości rozwoju i komercjalizacji technologii czy oceny możliwości osiągnięcia stopy zwrotu znacznie przewyższającej koszt kapitału w długim okresie” – czytamy dalej.

Assay to niezależny fundusz inwestycyjny z długoletnim doświadczeniem w obszarze doradztwa gospodarczego. Grupa działa w pionierskim na krajowym rynku modelu biznesowym, opartym na akwizycji i współprowadzeniu firm, realnie angażując się w budowanie sukcesów spółek ze swojego portfela.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: