KNF wszczęła postępowanie administracyjne w Idea Banku

Z rynku

Logo Idea Banku
Źródło: Idea Bank

Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie zastosowania wobec Idea Banku środka nadzorczego określonego w art. 138 ust. 3 pkt 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, podał bank.

#KNF podała, że wszczęte postępowanie administracyjne jest wynikiem niespełniania przez @IdeaBankSA minimalnych wymogów kapitałowych #IdeaBank @uknf

„Przedmiotem postępowania administracyjnego będzie ocena, czy ewentualne zastosowanie środka nadzorczego w postaci możliwości ograniczenia zakresu działalności banku może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka prowadzonej działalności i tym samym wspomóc działania naprawcze prowadzone przez bank. Tego typu środek może dotyczyć zarówno możliwości wykonywania niektórych czynności przez Idea Bank, jak również warunków ich wykonywania” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także:  Bankowy Fundusz Gwarancyjny zaskarżył uchwały akcjonariuszy Idea Banku >>>

Idea Bank nie spełnił minimalnych wymogów kapitałowych

KNF podała, że wszczęte postępowanie administracyjne jest wynikiem niespełniania przez bank minimalnych wymogów kapitałowych wynikających z art. 92 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 oraz wymogu połączonego bufora określonego w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym.

Czytaj także: Idea Bank zwolni do 750 pracowników do końca roku >>>

Pod koniec kwietnia br. bank podał, że skonsolidowany współczynnik wypłacalności wyniósł 2,7% na koniec 2018 r.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: