KNF wszczęła postępowanie administracyjne wobec Idea Banku

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła z urzędu postępowanie administracyjne w związku z podejrzeniem naruszenia przez Idea Bank postanowień statutu i przepisów prawa, podał bank.

Logo Idea Banku
Źródło: Idea Bank

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła z urzędu postępowanie administracyjne w związku z podejrzeniem naruszenia przez Idea Bank postanowień statutu i przepisów prawa, podał bank.

#KNF wszczęła z urzędu postępowanie administracyjne w związku z podejrzeniem naruszenia przez @IdeaBankSA postanowień statutu i przepisów prawa #IdeaBank @uknf

Według komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego, chodzi o przepisy:1) Ustawy Prawo bankowe,2) Rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach,

3) Rozporządzenia ministra finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych,4) Rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych.Czytaj także: Idea Bank znajdzie inwestora? Fundusz private equity zainteresowany potencjalnym nabyciem akcji >>>

Postępowanie zostało wszczęte w związku również "ze stworzeniem przez emitenta zagrożenia dla interesów uczestników obrotu instrumentami finansowymi" - czytamy w komunikacie.Czytaj także: Idea Bank zwolni do 750 pracowników do końca roku >>>Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro-, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: