KNF wydała zezwolenie na połączenie Nordea Bank Polska i PKO Banku Polskiego

Bankowość

Decyzja Komisji zamyka kolejny etap na drodze do pełnej integracji PKO Banku Polskiego z Nordea Bank Polska. Fuzja prawna nastąpi z dniem rejestracji połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jej przewidywanym terminem jest 31 października 2014 r.

Decyzja Komisji zamyka kolejny etap na drodze do pełnej integracji PKO Banku Polskiego z Nordea Bank Polska. Fuzja prawna nastąpi z dniem rejestracji połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jej przewidywanym terminem jest 31 października 2014 r.

Dzięki dzisiejszej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego możliwe będzie połączenie obu banków, w efekcie czego PKO Bank Polski wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Nordea Bank Polska. Formalnie przeniesienie wszystkich aktywów i pasywów Nordea Bank Polska na PKO Bank Polski, czyli tzw. fuzja prawna, nastąpi z dniem rejestracji połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie z zamiarem PKO zakładanym terminem fuzji prawnej jest 31 października tego roku.

-Przejęcie aktywów Nordei buduje solidne przewagi konkurencyjne i mocną bazę pod długoterminowy rozwój PKO Banku Polskiego, jako lidera bankowości w Polsce i Europie Centralnej - podkreśla Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego.

Fuzja prawna jest formalnie najważniejszym etapem integracji banków. W jej wyniku zniknie marka Nordea Bank Polska, a klienci tej instytucji staną się klientami PKO Banku Polskiego. Proces integracji zamknie jednak dopiero fuzja operacyjna zaplanowana na pierwszą połowę 2015 roku. Polega ona na połączeniu procesów operacyjnych, systemów i zasobów IT obu instytucji. W okresie od fuzji prawnej do fuzji operacyjnej następować będzie stopniowe ujednolicanie działalności m.in. w zakresie dostępu do placówek i systemów transakcyjnych dla wszystkich klientów, niezależnie od tego, którego banku klientami byli oni przed rozpoczęciem integracji.

PKO Bank Polski na bieżąco informuje klientów o kolejnych etapach procesu integracji i ważnych jej aspektach, kierując komunikację bezpośrednio do klientów oraz poprzez publikację ogólnodostępnych informacji na stronach internetowych.

W ramach transakcji przejęcia aktywów Nordei, PKO Bank Polski przejął także spółkę leasingową Nordea Finance Polska i ubezpieczeniową Nordea Polska TUnŻ. Podobnie jak Nordea Bank Polska, spółki te weszły do Grupy Kapitałowej PKO w kwietniu tego roku.

W maju tego roku Nordea Polska TUnŻ zmieniła nazwę na PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń, a jej nazwą marketingową jest PKO Ubezpieczenia. Pozostanie ona odrębną spółką w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, działającą w obszarze ubezpieczeń ochronnych oraz ochronno-inwestycyjnych.  

W czerwcu tego roku spółka Nordea Finance Polska S.A. zmieniła nazwę na PKO Leasing Pro S.A. Do czasu planowanej na IV kwartał fuzji PKO Leasing i PKO Leasing Pro będą osobnymi spółkami.  

Warunki transakcji przejęcia aktywów Nordei zostały bardzo dobrze ocenione przez inwestorów oraz analityków rynkowych. Po integracji w 2017 roku szacowany zysk netto na 1 akcję (EPS) wzrośnie w wyniku transakcji o blisko 9 proc., przy zwrocie z inwestycji (ROI) około 13 proc. Łączne szacowane synergie brutto z akwizycji wynoszą 223,5 mln zł od 2017 roku, tj. po zakończeniu procesu integracji.

Źródło: PKO Bank Polski

 

Udostępnij artykuł: