KNF wykluczy akcje Krezusa z obrotu na GPW, 500 tys. zł kary dla spółki

Gospodarka

Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała o wykluczeniu akcji Krezusa z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych i nałożeniu na spółkę 500 tys. zł kary za brak publikacji raportów okresowych - podała KNF w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała o wykluczeniu akcji Krezusa z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych i nałożeniu na spółkę 500 tys. zł kary za brak publikacji raportów okresowych - podała KNF w komunikacie.

#KNF zdecydowała o wykluczeniu akcji Krezusa z obrotu na @GPW_WSExchange i nałożeniu na spółkę 500 tys. zł kary za brak publikacji raportów okresowych #Krezus #GPW @uknf

Krezus nie opublikował łącznie czterech raportów: jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r., sprawozdania za pierwszy kwartał 2019 r. oraz skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2019 r.

Wykluczenie papierów wartościowych po upływie 30 dni

Wykluczenie papierów wartościowych nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja Komisji stanie się ostateczna. Spółka może w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Czytaj także: KNF wszczęła postępowanie administracyjne wobec Krezusa >>>

Uchybienie obowiązkom przekazywania raportów okresowych

"Komisja nałożyła na Krezus wyżej wymienione kary uznając, że uchybienie obowiązkom przekazywania raportów okresowych stanowiło rażące naruszenie, a spółka nie daje rękojmi należytego wypełniania obowiązków informacyjnych w przyszłości" - napisano w komunikacie KNF.

Czytaj także: KNF nałożyła kary w związku z obrotem akcjami Krezusa >>>

"Orzeczenie wobec Krezus kary wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym doprowadzi do wyeliminowania z rynku podmiotu, który nie gwarantuje wypełniania w przyszłości obowiązków informacyjnych związanych z publikowaniem raportów okresowych, a w konsekwencji zagraża bezpieczeństwu obrotu i prawidłowemu funkcjonowaniu rynku kapitałowego" - dodano.

Obrót akcjami spółki na GPW jest zawieszony od grudnia 2018 roku.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: