KNF: wynik finansowy netto TFI w 2017 w górę. Wzrósł też zysk netto domów maklerskich

Z rynku

Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniósł 683,58 mln zł w 2017 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Rok wcześniej wynik finansowy wyniósł 498,52 mln zł.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniósł 683,58 mln zł w 2017 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Rok wcześniej wynik finansowy wyniósł 498,52 mln zł.

#KNF: wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniósł 683,58 mln zł w 2017 r. #TFI #domymaklerskie

Przychody ogółem TFI wyniosły 3 884,4 mln zł w 2017 r. wobec 3 240,18 mln zł w 2016 r., w tym przychody z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi sięgnęły 3 659,34 mln zł wobec 3 025,32 mln zł rok wcześniej.Koszty ogółem wyniosły 3 036,24 mln zł wobec 2 609,63 mln zł w 2016 r.

Wartość zarządzanych aktywów ogółem wyniosła 380,61 mld mln zł na koniec grudnia 2017 r., w tym 318,22 mld zł to wartość aktywów zarządzanych funduszy inwestycyjnych, zaś wartość zarządzanych portfeli, w skład których wchodzi 1 lub większa liczba instrumentów finansowych wyniosła 62,39 mld zł.Rok wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wyniosła 354,08 mld zł, w tym wartość aktywów zarządzanych funduszy inwestycyjnych wyniosła 293,66 mld zł, zaś wartość zarządzanych portfeli sięgnęła 60,42 mld zł.Kapitał własny TFI wyniósł 1 755,9 mln zł na koniec 2017 r. wobec 1 724,2 mln zł rok wcześniej.

Zysk netto domów maklerskich wzrósł do 222,09 mln zł

Zysk netto domów maklerskich wyniósł 222,09 mln zł w 2017 r., podała także KNF. Rok wcześniej wypracowany zysk netto wyniósł 197,88 mln zł.Zysk brutto domów maklerskich wyniósł 271,33 mln zł w ub.r. wobec 249,29 mln zł rok wcześniej.Przychody z działalności maklerskiej wyniosły 729,18 mln zł, zaś rok wcześniej było to 888,1 mln zł.Koszty działalności podstawowej sięgnęły 895,49 mln zł w 2017 r. wobec 888,1 mln zł rok wcześniej.Wartość aktywów klientów na rachunkach w domach maklerskich wyniosła 91,92 mld zł na koniec grudnia., zaś aktywa klientów w zarządzaniu sięgnęły 88,26 mld zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 82,88 mld zł i 79,55 mld zł.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: