KNF zaakceptowała wybór Tomasza Raszka na członka Zarządu Nordea PTE

Kadry

W dniu 4 marca 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Tomasza Raszka na Członka Zarządu Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. Tomasz Raszek został powołany do Zarządu Nordea PTE 7 stycznia 2014 roku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego.

W dniu 4 marca 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Tomasza Raszka na Członka Zarządu Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. Tomasz Raszek został powołany do Zarządu Nordea PTE 7 stycznia 2014 roku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego.

Tomasz Raszek od początku swojej kariery zawodowej związany jest ze spółkami Grupy Nordea w Polsce. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie finansów ubezpieczeń i 10-letnie w funduszu emerytalnym, pełni funkcję dyrektora finansowego w Nordea PTE.

W 2001 roku ukończył Szkołę Główną Handlową. Jest członkiem Life Office Management Association i aktualnie kończy egzaminy uprawniające go do przystąpienia do prestiżowej organizacji skupiającej finansistów - Association of Chartered Certified Accountants. Jego znakomita znajomość niuansów biznesu ubezpieczeniowego jest wynikiem konsekwentnej drogi zawodowej - od stanowiska inspektora do funkcji dyrektora finansowego.

Źródło: www.nordeapolska.pl

Udostępnij artykuł: