GPW zawiesiła notowania czterech spółek. Wśród nich Ursus

Gospodarka

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), w związku z żądaniem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), zawiesiła obrót na głównym rynku GPW akcjami spółki Ursus, Lark.pl, Indygotech Minerals, Graviton Capital

Budynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Źródło: Beax via Wikimedia Commons [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)]

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), w związku z żądaniem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), zawiesiła obrót na głównym rynku GPW akcjami spółki Ursus, Lark.pl, Indygotech Minerals, Graviton Capital

#KNF skierowała do #GPW żądanie zawieszenia notowań czterech spółek: #GravitonCapital, #IndygotechMinerals, #Lark.pl oraz #Ursus

Według informacji KNF powodem żądania jest nieprzekazanie przez emitentów raportów rocznych za 2017 rok lub nieprzekazanie kompletnych raportów rocznych, tj. niezawierających sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, w terminie określonym przepisami prawa.

Kluczowe źródło informacji dla inwestorów

Zgodnie z § 79 ust. 7 rozporządzenia ministra finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych raport roczny i skonsolidowany raport roczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, nie później niż cztery miesiące od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy, przypomniano."Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym" - podsumowano.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: