KNF zaleca wstrzymanie wypłaty dywidend przez banki komercyjne w pierwszej połowie 2021 roku

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uznaje za konieczne wstrzymanie przez banki komercyjne wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 r., podała KNF w swoim stanowisku w sprawie polityki dywidendowej w 2021 r. Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w II połowie 2021 r. będzie przedstawione po dokonaniu analizy sytuacji finansowej sektora bankowego w I półr.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uznaje za konieczne wstrzymanie przez banki komercyjne wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 r., podała KNF w swoim stanowisku w sprawie polityki dywidendowej w 2021 r. Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w II połowie 2021 r. będzie przedstawione po dokonaniu analizy sytuacji finansowej sektora bankowego w I półr.

"Biorąc pod uwagę:

-             istotną niepewność co do dalszego rozwoju wydarzeń związanych z pandemią COVID-19,

-             przejściowy charakter rozwiązań wykorzystywanych przez banki do poprawy sytuacji kapitałowej w okresie pandemii,

-             utrzymujące się ostrożne stanowiska nadzorcze w UE w zakresie ograniczeń dywidendowych oraz innych form obniżania zasobów kapitałowych,

-             zmianę wytycznych EUNB wydłużającą moratoria

Komisja uznaje za konieczne wstrzymanie przez banki komercyjne wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 r." - czytamy w stanowisku.

"Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje także niepodejmowania innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru.

Dotyczy to także ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz wykupów akcji własnych. Komisja oczekuje, że ewentualna realizacja takich operacji każdorazowo poprzedzana będzie konsultacją z organem nadzoru i uzależniona od ich pozytywnego wyniku" - czytamy dalej.

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugiej połowie 2021 r. będzie przedstawione odrębnie po dokonaniu analizy sytuacji finansowej sektora bankowego w pierwszym półroczu, podano także.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: