KNF zaleca bankom utrzymywanie dodatkowego wymogu kapitałowego

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała nowe zalecenia dla polskich banków.

Szyld banku
Fot. stock.adobe.com/bluraz

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała nowe zalecenia dla polskich banków.

Bank Ochrony Środowiska

KNF zaleciła Bankowi Ochrony Środowiska (BOŚ) utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych, na poziomie 0,38 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, powiększonego o dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych oraz o wymóg połączonego bufora, podał bank.

"Dodatkowy narzut powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier I" - czytamy w komunikacie. 

Czytaj także: Kredyty frankowe: Bank Ochrony Środowiska ruszył z programem ugód dla frankowiczów >>>

Zalecenie KNF dotyczy utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym. 

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa razem banku wyniosły 20,5 mld zł na koniec 2020 r.

ING Bank Śląski

KNF zaleciła ING Bankowi Śląskiemu utrzymywanie na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego (P2G) na poziomie 0,13 p.p. w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych - poinformował bank w komunikacie.

Jak podano, zalecenie powinno być spełnione ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, powiększonego o dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych oraz o wymóg połączonego bufora. Narzut kapitałowy P2G powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier I.

P2G składa się z podstawowego narzutu kapitałowego, który bazuje na nadzorczych stress testach przeprowadzonych przez UKNF w 2021 roku (w wysokości 0,05 p.p.) oraz uzupełniającego narzutu kapitałowego, który bazuje na analizie wpływu wzrostu stóp procentowych na ryzyko kredytowe, skorygowanej o ocenę modelu kapitału wewnętrznego pod kątem uwzględnienia ryzyka kredytowego związanego ze wzrostem stóp procentowych, przeprowadzonej przez UKNF w 2021 roku (w wysokości 0,08 p.p.).

Zgodnie z metodyką KNF wyznaczania narzutu kapitałowego zalecanego w ramach filaru II (P2G) maksymalny poziom narzutu kapitałowego P2G może wynieść 4,5 p.p. 

Bank Pocztowy

KNF zaleciła Bankowi Pocztowemu utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych na poziomie 1,63 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, powiększonego o dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych oraz o wymóg połączonego bufora - podał bank w komunikacie.

Dodatkowy narzut powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier I. 

BNP Paribas Bank Polska

KNF zaleciła BNP Paribas Bank Polska utrzymywanie na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego (P2G) na poziomie 0,61 p.p. w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych - podał bank w komunikacie.

Jak podano, zalecenie powinno być spełnione ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, powiększonego o dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych oraz o wymóg połączonego bufora. Narzut kapitałowy P2G powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier I.

Santander Bank Polska

KNF zaleciła Santanderowi utrzymywanie na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego na poziomie 0,31 p.p. w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych - poinformował bank w komunikacie.

Jak podano, zalecenie powinno być spełnione ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, powiększonego o dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych oraz o wymóg połączonego bufora. Dodatkowy narzut powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier I.

Alior Bank

KNF zaleciła Aliorowi utrzymywanie na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego na poziomie 1,47 p.p. w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych - poinformował bank w komunikacie.

Dodatkowy narzut powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier I.

Getin Noble Bank

KNF zaleciła Getin Noble Bank utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych (P2G). Wymóg został określony na poziomie 3,57 proc. - podał bank w komunikacie.

Dodatkowy narzut w tej wartości (0,57 proc.) powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier 1.

Zalecenie dotyczy zarówno poziomu jednostkowego, jak i skonsolidowanego.

Bank Handlowy

KNF zaleciła Bankowi Handlowemu utrzymywanie na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego na poziomie 1,25 p.p. w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych - poinformował bank w komunikacie.

Jak podano, zalecenie powinno być spełnione ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, powiększonego o dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych oraz o wymóg połączonego bufora. Dodatkowy narzut powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier I.

Na całkowity narzut kapitałowy banku składają się: podstawowy narzut kapitałowy zalecany w ramach filara II w wysokości 0,77 p.p. oraz dodatkowy narzut kapitałowy zalecany w ramach filara II w wysokości 0,48 p.p.

Bank Pekao

KNF zaleciła Bankowi Pekao utrzymywanie na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego na poziomie 0,80 p.p. w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych - poinformował bank w komunikacie.

Jak podano, zalecenie powinno być spełnione ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, powiększonego o dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych oraz o wymóg połączonego bufora. Dodatkowy narzut powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier I.

Na całkowity narzut kapitałowy banku składają się: podstawowy narzut kapitałowy zalecany w ramach filara II w wysokości 0,27 p.p. oraz dodatkowy narzut kapitałowy zalecany w ramach filara II w wysokości 0,53 p.p. 

Bank Millennium

KNF zalecił Bankowi Millennium utrzymywanie na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego na poziomie 0,89 p.p. w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych - poinformował bank w komunikacie.

Jak podano, dodatkowy narzut powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier I.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: