KNF zaleciła Getin Noble Bankowi utrzymanie 1,36 pkt proc. dodatkowego bufora na kredyty FX

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Getin Noble Bankowi (GNB ) utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, na poziomie 1,36 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego (TCR).

Getin Noble Bank - Logo
Getin Noble Bank - Logo (źródło: Getin Noble Bank)

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Getin Noble Bankowi (GNB ) utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, na poziomie 1,36 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego (TCR).

"Dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 1,02 p.p.) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,76 pkt proc.)" - czytamy  komunikacie.

Czytaj także: Getin Noble Bank: zysk netto w III kw. wyniósł 11,2 mln zł, wynik powyżej oczekiwań >>>

Dotychczas przedmiotowy wymóg - w ujęciu jednostkowym - kształtował się na analogicznym poziomie tj. 1,36 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego (TCR), zakończono.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 49,93 mld zł na koniec 2020 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: