KNF zaleciła PKO BP dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła PKO Bankowi Polskiemu utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych.

PKO Bank Polski - Logo
PKO Bank Polski - Logo (źródło: PKO BP S.A.)

Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła PKO Bankowi Polskiemu utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych.

#KNF zaleciła @PKOBP dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych

KNF zaleciła utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie grupy kapitałowej banku w wysokości 0,61 pkt proc., dla łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier1 (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,46 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b Rozporządzenia) - podano w komunikacie banku.Ponadto KNF poinformowała bank o dodatkowym narzucie z tytułu wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny (o którym bank informował w raporcie nr 43/2017) w wysokości 2,86 pkt proc.

Na dzień sporządzenia raportu bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym, podkreślono w komunikacie.Bank poinformował także, że według danych na dzień 30.09.2017 r. spełnia wszystkie kryteria umożliwiające wypłatę dywidendy z zysku za 2017 r. - do 75% zysku - przed korektami o kryteria K1 i K2.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: