KNF zatwierdziła metodę wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny banków

Prawo i regulacje

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), po rozpatrzeniu wniosku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), jednogłośnie zatwierdziła metodę wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny banków, wynika z komunikatu Urzędu.

Napis Bank na budynku
Fot. stock.adobe.com/Kange Studio

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), po rozpatrzeniu wniosku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), jednogłośnie zatwierdziła metodę wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny banków, wynika z komunikatu Urzędu.

#KNF, po rozpatrzeniu wniosku #BFG, jednogłośnie zatwierdziła metodę wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny banków #banki @uknf

"Kwoty składek na fundusz gwarancyjny banków należnych w danym roku od poszczególnych banków objętych systemem gwarantowania depozytów są wyznaczane w oparciu o łączną kwotę składek, która zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji jest określana corocznie przez radę funduszu w formie uchwały. W każdym kwartale 1/4 tej kwoty podlega podziałowi pomiędzy banki i oddziały banków zagranicznych na podstawie wolumenów ich środków gwarantowanych według stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, za który należna jest składka" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: KNF: kary finansowe dla GetBack, Grzegorza Białoruskiego i Dariusza Janusa >>>

Sposób określania profilu ryzyka banku został w sposób ramowy określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 27 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu określania profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględnienia tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków, wymaga jednak uszczegółowienia w ramach metody wyznaczania składek, opracowanej przez fundusz, która podlega zatwierdzeniu przez KNF, podkreślono.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 6 października 2016 r. w sprawie zatwierdzania metod wyznaczania składek na obowiązkowy system gwarantowania depozytów w bankach i oddziałach banków zagranicznych oraz ich udostępniania, zmiany niewynikające ze zmian przepisów lub zakresu sprawozdawczości wymagają zatwierdzenia przez KNF.

"Wskazany powyżej wniosek BFG obejmował m.in. kwestie zmiany definicji wskaźnika wykorzystywanego w metodzie dotyczącego oceny nadzorczej banku oraz terminu uwzględniania korekt składek należnych od banków. Wprowadzone zmiany nie mają istotnego wpływu na wysokość składek wnoszonych przez poszczególne banki" - podsumowano.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: