KNF zatwierdziła prospekt Banku Ochrony Środowiska

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Banku Ochrony Środowiska sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii V.

Siedziba główna BOŚ Banku
Fot. Materiały prasowe BOŚ

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Banku Ochrony Środowiska sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii V.

#KNF zatwierdziła prospekt emisyjny #BOŚ sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii V @BOS__Bank

Oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.W połowie maja br. w ramach subskrypcji prywatnej BOŚ Bank przydzielił 30 074 426 akcji serii V o łącznej wartości 300,74 mln zł. Akcje serii V , których cena emisyjna wynosiła 10 zł/szt. zostały objęte przez 11 uprawnionych inwestorów. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą wyniosła 40 000 000.

W połowie lutego 2017 r. akcjonariusze BOŚ zdecydowali o emisji do 40 mln sztuk nowych akcji bez prawa poboru, zaś pod koniec marca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) - główny akcjonariusz BOŚ Banku - zadeklarował przeznaczenie kwoty 210 mln zł na podwyższenie kapitału banku w ramach oferty prywatnej do 40 mln akcji serii V bez pp.Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: