KNF zatwierdziła prospekt emisji obligacji Kredyt Inkaso do kwoty 150 mln zł

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt programu emisji obligacji Kredyt Inkaso, podała spółka. W jego ramach Kredyt Inkaso może wyemitować obligacje do łącznej kwoty 150 mln zł.

Logo Kredyt Inkaso
Źródło: Materiały prasowe

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt programu emisji obligacji Kredyt Inkaso, podała spółka. W jego ramach Kredyt Inkaso może wyemitować obligacje do łącznej kwoty 150 mln zł.

Pierwsza emisja w ramach opisywanego programu planowana jest już na jesień obecnego roku. Środki pozyskane z poszczególnych serii zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, mającej na celu zapewnienie dalszego rozwoju spółki, podano.

Dynamiczny rozwój

"Kredyt Inkaso dynamicznie się rozwija. Pozyskujemy wybitnych ekspertów o bogatym doświadczeniu w branży zarządzania wierzytelnościami, którzy wraz z wieloletnimi członkami naszego zespołu budują coraz efektywniejszą organizację. Kolejnym etapem na naszej drodze jest zakup nowych portfeli wierzytelności, które zapewnią spółce wzrost w kolejnych latach i pozwolą wykorzystać w pełni potencjał i możliwości zbudowanego zespołu. Planowana emisja obligacji pomoże spółce w realizacji tego celu. Z drugiej strony inwestorzy obecni na rynku obligacji korporacyjnych otrzymają możliwość wzbogacenia swego portfela o obligacje podmiotu, który osiąga bardzo dobre wyniki w branży zarządzania wierzytelnościami, czyli branży stabilnej i antycyklicznej, wykazującej odporność na negatywne skutki pandemii COVID-19" - powiedział prezes Kredyt Inkaso Maciej Szymański, cytowany w komunikacie.

Czytaj także: Kredyt Inkaso: 45,08 mln zł zysku netto w 2020/2021 r. >>>

6,42 mln zł zysku netto w I kw. roku obrotowego 2021/2022

Kredyt Inkaso odnotowało 6,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2021/2022 (trwającego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.) wobec 3,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 16,31 mln zł wobec 11,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody netto sięgnęły 46,35 mln zł w I kw. r. obr. 2021/2022 wobec 36,97 mln zł rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa Kredyt Inkaso [...] osiągnęła rekordowe wyniki w I kwartale roku obrotowego 2021/2022, obejmującego okres od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Pomimo trudnego okresu pandemicznego, grupa zanotowała 33-procentowy wzrost spłat, które osiągnęły rekordową wartość 70,8 mln zł, wobec 53,4 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku" - czytamy w komunikacie.

EBITDA gotówkowa wyniosła 44 mln zł, a zysk netto ogółem 6,5 mln zł.

"Ubiegły kwartał był rekordowy pod względem wpłat w historii firmy. Nie jest to jednak dla nas zaskoczenie, bo dobre wyniki odzwierciedlają konsekwentnie wprowadzaną przez nas strategię. Postawiliśmy w niej na poprawę efektywności operacyjnej. Już dziś jesteśmy gotowi na przyjęcie nowych portfeli. Chcemy kontynuować ten wzrostowy trend Kredyt Inkaso nie tylko w najbliższym, ale też długim terminie" - powiedziała wiceprezes Barbara Rudziks, cytowana w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. roku obrotowego wyniosła 5,25 mln zł wobec 6,31 mln zł straty rok wcześniej.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Grupa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: