KNF zatwierdziła prospekt emisyjny PCC Rokita

Finanse i gospodarka

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła 7 maja br. prospekt emisyjny spółki PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym. Prospekt został sporządzony w związku z pierwszą publiczną emisją akcji i wprowadzeniem ich do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie.

Decyzja o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji została podjęta przez Walne Zgromadzenie 21 lutego 2014 r. Udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy wyniesie do 15%, zaś ich udział w liczbie głosów do 10%. Spółka zakłada przeprowadzenie IPO jeszcze w tym półroczu.

– Jak zawsze podkreślam, nasza długoterminowa strategia finansowa bazuje na dywersyfikacji źródeł finansowania działalności. Do tej pory opierała się ona na dwóch filarach – kredytach bankowych oraz emisjach obligacji. Teraz chcemy pozyskać środki w drodze publicznej emisji akcji – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita.

W najbliższych latach spółka planuje m.in. intensywny rozwój segmentu polioli i systemów poliuretanowych, koncentrując się rozwoju produktów specjalistycznych (wyżej marżowych). Planowane inwestycje mają na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych i poszerzenie portfolio produktów.

– Oferta akcji powinna wzbudzić zainteresowanie inwestorów. PCC Rokita to rozpoznawalny dla inwestorów podmiot z rentownym i przewidywalnym biznesem, a działalność spółki w dużej części oparta jest na własnym know-how i trzech nowoczesnych kompleksach produkcyjnych – mówi Tomasz Lalik, Dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej DM BDM.

PCC Rokita była do tej pory obecna na rynku długu w związku z publicznymi emisjami obligacji kierowanymi do szerokiego grona inwestorów indywidualnych.

Źródło: PCC Rokita

Udostępnij artykuł: