KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Pragma Faktoring

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego Pragma Faktoring, podała spółka. Prospekt będzie podstawą do emisji i publicznego oferowania kolejnych serii obligacji spółki, emitowanych w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nie wyższej niż 50 mln zł.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego Pragma Faktoring, podała spółka. Prospekt będzie podstawą do emisji i publicznego oferowania kolejnych serii obligacji spółki, emitowanych w ramach I Publicznego Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nie wyższej niż 50 mln zł.

#KNF podjęła decyzję o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego #PragmaFaktoring

"W ramach programu emitent może wyemitować jedną lub więcej serii zdematerializowanych obligacji na okaziciela w okresie nie dłuższym niż dwanaście miesięcy od dnia zatwierdzenia prospektu. Obligacje będą zabezpieczone w sposób i w terminach określonych w prospekcie emisyjnym podstawowym i ostatecznych warunkach emisji poszczególnych serii. Poszczególne serie obligacji mogą mieć zróżnicowane szczegółowe warunki emisji, w tym zasady dotyczące oprocentowania" - czytamy w komunikacie.

Szczegółowe warunki emisji

Szczegółowe warunki emisji każdej serii, w tym cena emisyjna, zawarte będą w ostatecznych warunkach emisji każdej serii obligacji, które będą także ustalać: a) jednostkową oraz łączną wartość nominalną obligacji emitowanych w ramach danej serii; b) wysokość oprocentowania; c) czas wykupu; d) ewentualne prawo spółki do wcześniejszego wykupu; e) okresy odsetkowe, które będą wynosiły 3, 6 lub 12 miesięcy, podano również.Pragma Faktoring SA jest firmą faktoringową z sektora pozabankowego. Spółka rozpoczęła działalność w 1996 r., świadcząc usługi w zakresie obrotu wierzytelnościami i windykacji. Po przekształceniu w spółkę akcyjną w 2007 roku Grupa Finansowa Premium zadebiutowała na głównym rynku GPW, zaś w 2011 roku pozyskała nowego akcjonariusza większościowego - Pragma Inkaso i zmieniła nazwę na obecną.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: