KNF zatwierdziła prospekt Pekao Banku Hipotecznego dotyczący listów zastawnych

Z rynku

Bank Pekao S.A. - Logo
Bank Pekao - Logo (źródło: Pekao S.A.)

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Pekao Banku Hipotecznego sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym listów zastawnych serii LZ-II-18 wyemitowanych w ramach programu emisji listów zastawnych.

#KNF zatwierdziła prospekt emisyjny #Pekao Banku Hipotecznego sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym listów zastawnych @BankPekaoSA

Oferującym jest Bank Pekao – Dom Maklerski.

Więcej wiadomości o Pekao Banku Hipotecznym >>>

Pekao Bank Hipoteczny jest bankiem specjalistycznym, działającym głównie w oparciu o Ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Należy do grupy Banku Pekao – jednego z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, którego akcje są notowane na GPW od 1998 roku.

 

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: