KNF zdecydowała o ustanowieniu kuratora w Plus Banku

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego, realizując swoje ustawowe uprawnienia i dążąc do wzmocnienia nadzoru nad Plus Bankiem SA, na posiedzeniu w dniu 31 maja 2019 r. jednogłośnie zdecydowała o ustanowieniu w Plus Banku kuratora.

Komisja Nadzoru Finansowego, realizując swoje ustawowe uprawnienia i dążąc do wzmocnienia nadzoru nad Plus Bankiem SA, na posiedzeniu w dniu 31 maja 2019 r. jednogłośnie zdecydowała o ustanowieniu w Plus Banku kuratora.

#KNF: celem zastosowanie środka nadzorczego w postaci ustanowienia kuratora jest poprawa sytuacji finansowej @_PlusBank #PlusBank @uknf

Kuratorem ustanowiony został Wojciech Ławecki, posiadający wszelkie niezbędne kompetencje w tym zakresie, dający rękojmię wiedzy i doświadczenia.Czytaj także: KNF ustanowiła kuratora w Idea Banku >>>

Celem poprawa sytuacji finansowej Plus Banku

Celem zastosowanie środka nadzorczego w postaci ustanowienia kuratora jest poprawa sytuacji finansowej Plus Banku. Kurator ma zapewnić jednocześnie efektywny przepływ informacji między Plus Bankiem a Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz stworzyć możliwość bieżącego monitorowania podejmowanych w Plus Banku działań restrukturyzacyjnych.Czytaj także: Kuratorzy w Idea Banku i Plus Banku – możliwe scenariusze >>>

Kurator ustanowiony w Plus Banku nie jest organem banku, a jego działalność nie ogranicza uprawnień organów statutowych. Kurator może brać udział we wszystkich posiedzeniach organów banku. Ustanowienie kuratora pozostanie bez wpływu na świadczenie przez Plus Bank usług na rzecz jego klientów.
Udostępnij artykuł: