KNF zezwoliła na prowadzenie działalności maklerskiej Fair Place Finance

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej spółce Fair Place Finance SA z siedzibą w Łodzi i zatwierdziła Filipa Lachowskiego na prezesa zarządu, podała KNF.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej spółce Fair Place Finance SA z siedzibą w Łodzi i zatwierdziła Filipa Lachowskiego na prezesa zarządu, podała KNF.

 Komisja udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej  w zakresie:

- przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;

- wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie;

- zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;

- doradztwa inwestycyjnego;

- przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych;

- wymiany walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską, w zakresie wskazanym w art. 69 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, podano w komunikacie. 

Jednocześnie Komisja zatwierdziła Filipa Lachowskiego na prezesa zarządu Fair Place oraz Tomasza Redlińskiego na członka zarządu tej spółki odpowiedzialnego za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: