KNF zgodziła się na przejęcie Union Investment TFI przez Generali CEE Holding

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Generali CEE Holding B.V. oraz pośredniego nabycia przez Assicurazioni Generali S.p.A. akcji Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym Union Investment TFI oraz przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

W wyniku realizacji transakcji objętej zawiadomieniem #Generali CEE Holding B.V. nabędzie akcje stanowiące 100% udziału w kapitale zakładowym #UnionInvestment TFI SA #KNF

„Zawiadomienie o powyższym zamiarze zostało złożone w związku z zawarciem w dniu 22 października 2018 r. przez Generali CEE Holding B.V. oraz Union Asset Management Holding AG – jedynego akcjonariusza Union Investment TFI SA, warunkowej umowy sprzedaży akcji Union Investment TFI SA.

W wyniku realizacji transakcji objętej zawiadomieniem Generali CEE Holding B.V. nabędzie akcje stanowiące 100% udziału w kapitale zakładowym Union Investment TFI SA, podano także.

 

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: