KNF: zmiany dotyczące kredytów frankowych nie spowodowałoby utraty stabilności sektora ubezpieczeń

Z rynku

Zmiany w otoczeniu prawnym dotyczące tzw. kredytów frankowych nie spowodowałoby utraty stabilności krajowego sektora ubezpieczeń. Wartość zwróconych przez ubezpieczycieli składek wynikających z unieważnionych umów wyniosłaby 3,37 mld zł - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego w raporcie.

Franki szwajcarskie
Fot. stock.adobe.com/Adamchuk

Zmiany w otoczeniu prawnym dotyczące tzw. kredytów frankowych nie spowodowałoby utraty stabilności krajowego sektora ubezpieczeń. Wartość zwróconych przez ubezpieczycieli składek wynikających z unieważnionych umów wyniosłaby 3,37 mld zł - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego w raporcie.

Urząd podał, że krajowe zakłady ubezpieczeń dokonały tzw. testów warunków skrajnych ad-hoc w celu oszacowania wpływu zmian otoczenia prawnego dotyczącego tzw. kredytów frankowych. W przyjętych scenariuszach założono, iż wszystkie umowy ubezpieczenia związane z kredytami walutowymi zostają unieważnione.

Zrealizowanie się któregokolwiek z zakładanych scenariuszy nie spowodowałoby braku stabilności krajowego sektora ubezpieczeń, ani nie doprowadziłoby do sytuacji braku pokrycia wymogu kapitałowego przez poszczególne zakłady ubezpieczeń.

- podała KNF prezentując wyniki testów.

Wartość składek ubezpieczeniowych do zwrotu w wyniku zmian dotyczących kredytów frankowych to 3,37 mld zł

Z zebranych przez KNF danych wynika, że wartość zwróconych ubezpieczonym składek przypisanych brutto wynikających z unieważnionych umów wyniosłaby 3,37 mld zł w tym 1,8 mld zł dla zakładów ubezpieczeń na życie i 1,57 mld zł dla zakładów ubezpieczeń majątkowych.

KNF podał, że dane te należy traktować jako szacunkowe, co wynika m.in. z faktu, że część zakładów ubezpieczeń nie posiadała precyzyjnych informacji, które pozwalałyby stwierdzić czy określona umowa ubezpieczenia jest związana z kredytem indeksowanym w walucie obcej. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: