KNF: zysk domów maklerskich w 2019 roku spadł aż o 82 proc. rdr

Z rynku

Sytuacja finansowa domów maklerskich w 2019 r. uległa pogorszeniu, a zysk netto całego sektora wyniósł 27,658 mln zł, co oznacza spadek o 82 proc. rdr - podano w raporcie KNF, dotyczącym sytuacji finansowej domów maklerskich w 2019 roku.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Sytuacja finansowa domów maklerskich w 2019 r. uległa pogorszeniu, a zysk netto całego sektora wyniósł 27,658 mln zł, co oznacza spadek o 82 proc. rdr - podano w raporcie KNF, dotyczącym sytuacji finansowej domów maklerskich w 2019 roku.

.@uknf: sytuacja finansowa domów maklerskich w 2019 r. uległa pogorszeniu, a zysk netto całego sektora wyniósł 27,658 mln zł, co oznacza spadek o 82 proc. rdr #KNF #DomyMaklerskie

"Sytuacja finansowa domów maklerskich w 2019 r. uległa pogorszeniu, co wynika z istotnego spadku przychodów ogółem z prowadzonej działalności. Należy zaznaczyć, że sektor domów maklerskich w 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich, wygenerował stratę na działalności podstawowej, i głównie dzięki dodatniemu wynikowi z operacji instrumentami przeznaczonymi do obrotu (w szczególności w zakresie rynku OTC instrumentów pochodnych) cały sektor zamknął rok wynikiem dodatnim, był on jednak o ponad 82 proc. niższy od wyniku uzyskanego w 2018 r." - napisano w raporcie KNF.

23 podmioty osiągnęły zysk, a 14 poniosło stratę

"Wśród 37 domów maklerskich prowadzących działalność w 2019 r. 23 podmioty osiągnęły zysk, a 14 poniosło stratę. Dla porównania w 2018 r. zysk netto osiągnęło 28 domów maklerskich, a stratę poniosło 12 podmiotów. Poprawę wyników finansowych w 2019 r. odnotowało 19 spośród 37 domów maklerskich" - dodano.

Czytaj także: KNF: zysk netto domów maklerskich spadł do 27,86 mln zł w 2019 r. >>>

Z raportu wynika, że zysk netto sektora domów maklerskich w 2019 r. wyniósł 27,658 mln zł i spadł o 127,6 mln zł (o 82,2 proc.) w 2019 r. w stosunku do roku poprzedniego. Podano, że wynik finansowy domów maklerskich, które prowadziły działalność na koniec 2019 r. spadł o 107,5 mln zł (spadek o 79,5 proc.) w 2019 r. w stosunku do 2018 r.

Strata z działalności podstawowej w 2019 r. wyniosła blisko 265 mln zł

Strata z działalności podstawowej w 2019 r. wyniosła blisko 265 mln zł i była o 22,1 proc. większa rdr. Zysk z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu spadł o 15,4 proc. rdr i wyniósł 300 mln zł.

Średnia arytmetyczna wartość wskaźnika ROE netto domów maklerskich w 2019 r. wyniosła 0,8 proc. Dla porównania w 2018 r. wskaźnik ten wynosił 16,9 proc. Natomiast średnia ważona wskaźnika ROE netto, liczona jako zysk netto całego sektora domów maklerskich za 2019 r. w odniesieniu do kapitałów własnych tego sektora na początku 2019 r. (z wyłączeniem domów maklerskich, które w trakcie roku zaprzestały działalności) wyniosła 1,8 proc. i była mniejsza od analogicznego wskaźnika za 2018 r. w wysokości 8,9 proc.

"Sytuacja na rynku kapitałowym w 2019 r. znalazła swoje odzwierciedlenie w istotnym spadku przychodów z działalności podstawowej sektora domów maklerskich" - wskazano.

Przychody te wyniosły w 2019 r. 455,8 mln zł i spadły o 184,5 mln zł, czyli o 28,8 proc. rdr. Przychody ogółem wyniosły 934,1 mln zł i były mniejsze o 19,3 proc. rdr.

"Do głównych przyczyn spadku przychodów domów maklerskich zaliczyć można niesprzyjającą koniunkturę na rynku kapitałowym. Na rynku ofert publicznych panował zastój - 2019 r. był kolejnym rokiem, w którym więcej spółek wycofano niż wprowadzono na giełdę. Z kolei na rynku wtórnym nastąpił spadek obrotów. Relatywnie niskie wyceny spółek na polskiej giełdzie nie zachęcały do pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji, ale nie były też wystarczającym argumentem dla inwestorów do większych zakupów na rynku wtórnym" - wskazano w raporcie.

"Poza koniunkturą rynkową przyczyn spadku przychodów doszukiwać się można w spadku zaufania do rynku kapitałowego. Zdarzenia, które miały miejsce na przestrzeni 2018 r. związane z działalnością GetBack SA, doprowadziły do podważenia zaufania inwestorów do rynku kapitałowego. W 2019 r. problem braku zaufania do rynku kapitałowego i podmiotów na nim funkcjonujących pozostawał aktualny" - dodano.

Zmiany regulacyjne nie pozostają bez wpływu na działalność domów maklerskich

Także zmiany regulacyjne nie pozostają bez wpływu na działalność domów maklerskich.

"Rok 2019 był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania pod nowymi regulacjami MiFID II, co generowało dodatkowe koszty i wymagało od podmiotów dodatkowego trudu przy zapewnieniu świadczenia usług maklerskich zgodnie z przepisami prawa. Ponadto zaszły istotne zmiany regulacyjne dotyczące emisji obligacji. Z kolei na rynku Forex odczuwalne były negatywne skutki wprowadzonej w 2018 r. interwencji ESMA, nawet pomimo złagodzenia jej formy w drugiej połowie 2019 r. pod postacią interwencji krajowej KNF" - podano. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: