KNF: zysk netto banków wzrósł o 70,2 proc. rdr, do 5,82 mld zł na koniec maja 2021 r.

Z rynku

Wynik finansowy netto banków wyniósł 5,82 mld zł na koniec maja 2021 r. i był o 70,2% wyższy r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Stratę wykazało 6 banków komercyjnych i 18 spółdzielczych.

Szyld banku na budynku
Fot. stock.adobe.com/alswart

Wynik finansowy netto banków wyniósł 5,82 mld zł na koniec maja 2021 r. i był o 70,2% wyższy r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Stratę wykazało 6 banków komercyjnych i 18 spółdzielczych.

"Wynik finansowy netto na koniec maja 2021 r. wyniósł 5,8 mld zł i był wyższy o 2,4 mld zł (70,2% r/r) od wyniku osiągniętego na koniec maja 2020 r. Wynik miesięczny w maju 2021 r. wyniósł 1,48 mld zł i był niższy o 265 mln zł od wyniku z kwietnia br. (1,74 mld zł)" - czytamy w prezentacji KNF.

24 banki wykazały na koniec maja łączną stratę w wysokości 263,0 mln zł 

Na koniec maja 2021 r. 24 banki (6 komercyjnych i 18 spółdzielczych) wykazało łączną stratę w wysokości 263 mln zł. Banki te miały ok. 8,1% udziału w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 6 022,4 mln zł podano także.

Czytaj także: NBP: zysk netto banków wzrósł o 72,2 proc. rdr w okresie styczeń – maj >>>

W okresie styczeń-maj br. wynik z odsetek spadł o 12,5% do 18,26 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 6,77 mld zł i był o 16,2% wyższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 50,6% r/r do 8,19 mld zł.

Koszty działalności banków spadły

Koszty działalności banków spadły o 4,2% r/r do 14,87 mld zł w styczniu-maju 2021 r.

W pozycji "utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości" (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 2,83 mld zł (spadek o 46,8% r/r).

Wskaźnik ROE wyniósł 1,35%

Wskaźnik ROE na koniec maja 2021 r. wyniósł 1,35% (wobec 1,16% miesiąc wcześniej i 5,46% rok wcześniej), a ROA sięgnął 0,13% (wobec odpowiednio: 0,11% i 0,56%), podano też w prezentacji.

Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się w marcu 2021 r. na poziomie 20,72% (TCR) i 18,56% (T1).

"Według stanu na koniec I kwartału 2021 r. dwa banki komercyjne nie spełniały minimalnych wymogów regulacyjnych" - napisała Komisja.

Na koniec maja 2021 r. działalność prowadziło 29 banków komercyjnych, 524 banki spółdzielcze oraz 36 oddziałów instytucji kredytowych.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: