KNF: zysk netto sektora bankowego spadł o 43,8 proc. rdr w okresie styczeń kwiecień 2020 r.

Z rynku

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 2,39 mld zł w okresie styczeń-kwiecień 2020 r. i był niższy o 43,8% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 2,39 mld zł w okresie styczeń-kwiecień 2020 r. i był niższy o 43,8% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

.@uknf: zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 2,39 mld zł w okresie styczeń-kwiecień 2020 r. i był niższy o 43,8% w skali roku #KNF #banki

"Wynik finansowy netto na koniec kwietnia 2020 r. wyniósł 2,4 mld zł i był niższy o 1,9 mld zł (-43,8% r/r) od osiągniętego na koniec kwietnia 2019 r. Jednocześnie wynik w kwietniu 2020 r. wyniósł 938,7 mln zł i był wyższy od wyniku w marcu 2020 r. o 1,3 mld zł" - czytamy w prezentacji KNF.

Na koniec kwietnia 2020 r. 14 banków (10 komercyjnych i 4 spółdzielczych) wykazało łączną stratę w wysokości 318,9 mln zł. Banki te miały ok. 7,7 % udział w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 2 744,1 mln zł, podano także.

Czytaj także: „Zapowiada się najgorszy od lat rok dla banków, konsolidacja z sektorze przyśpieszy” >>>

W styczniu-kwietniu 2020 r. wynik z odsetek wzrósł o 5,2% do 16,81 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 4,72 mld zł i był o 9,4% wyższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 39,9% r/r do 3,77 mld zł.

Koszty działalności banków wzrosły o 0,4 proc. rdr

Koszty działalności banków wzrosły o 0,4% r/r do 12,86 mld zł w styczniu-kwietniu 2020 r.

W pozycji "utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości" (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 4,4 mld zł (wzrost o 59,4% r/r).

Wskaźnik ROE na koniec kwietnia 2020 r. wyniósł 5,94% (-0,26 pkt proc. m/m, -0,2 pkt proc. r/r), a ROA sięgnął 0,61% (-0,03 pkt proc. m/m, -0,05 pkt proc. r/r), podano też w prezentacji.

Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się w grudniu 2019 r. na poziomie 19,1% (TCR) i 17,1% (T1). "Według stanu na koniec grudnia 2019 r. 2 banki komercyjne nie spełniały minimalnych wymogów regulacyjnych" - wskazano w prezentacji.

"Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w skali miesiąca zmniejszył się o 3,2 mld zł, przy czym największy udział spadku odnotowano w przypadku przedsiębiorstw (-2,5 mld zł)" - czytamy dalej.

Czytaj także: ZBP: przedłużenie narodowej kwarantanny może, w skrajnych przypadkach, spowodować ryzyko upadłości banków >>>

Należności od sektora niefinansowego wzrosły o 5,49% r/r do 1 171 mld zł na koniec kwietnia 2020 r. W przypadku gospodarstw domowych miały one wartość 764 mld zł (+5,89% r/r), a przedsiębiorstw - 400 mld zł (+4,74% r/r).

"Portfel kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych wzrósł w kwietniu 2020 r. o 2,4 mld zł (o 0,5% m/m i 9,8% r/r); wolumen kredytów mieszkaniowych złotowych zwiększył się w miesiącu o 3,1 mld zł. Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec kwietnia br. wynosił 71,9%" - napisano w prezentacji.

Wartość depozytów sektora niefinansowego (razem z depozytami zablokowanymi) w kwietniu 2020 r. zwiększyła się o 15,1 mld zł do 1 325,1 mld zł, co oznacza kontynuację wzrostu o 12,2% r/r oraz 1,2% m/m, podano także.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: