KNF: zysk netto sektora bankowego spadł o 46,8 proc. rdr w okresie styczeń-sierpień 2020 r.

Z rynku

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 5,63 mld zł w okresie styczeń-sierpień 2020 r. i był niższy o 46,8% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Bank
Fot. stock.adobe.com/Pefkos

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 5,63 mld zł w okresie styczeń-sierpień 2020 r. i był niższy o 46,8% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

.@uknf: #zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 5,63 mld zł w okresie styczeń-sierpień 2020 r. i był niższy o 46,8% w skali roku #banki #KNF

"Wynik finansowy netto na koniec sierpnia 2020 r. wyniósł 5,6 mld zł i był niższy o 5 mld zł (-46,8% r/r) od wyniku osiągniętego na koniec sierpnia 2019 r. Jednocześnie wynik miesięczny w sierpniu 2020 r. wyniósł 1,3 mld zł i był wyższy od wyniku z lipca 2020 r. o 0,2 mld zł" - czytamy w prezentacji KNF.

Na koniec sierpnia r. 20 banków (10 komercyjnych i 10 spółdzielczych) wykazało łączną stratę w wysokości 1,1 mld zł. Banki te miały ok. 10,1 % udział w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 6,6 mld zł, podano także.

Czytaj także: NBP: zysk netto banków w okresie styczeń-sierpień 2020 r. spadł rdr o 46,6 proc. >>>

W styczniu-sierpniu 2020 r. wynik z odsetek spadł o 2,2% do 32,19 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 9,52 mld zł i był o 7,8% wyższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 39,1% r/r do 8,79 mld zł.

Koszty działalności banków spadły o 1,4% r/r do 23,6 mld zł w styczniu-sierpniu 2020 r.

W pozycji "utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości" (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 8,74 mld zł (wzrost o 36,4% r/r).

Wskaźnik ROE

Wskaźnik ROE na koniec sierpnia 2020 r. wyniósł 4,17% (wobec 4,32% miesiąc wcześniej i 6,48% rok wcześniej), a ROA sięgnął 0,42% (wobec odpowiednio: 0,43% i 0,7%), podano też w prezentacji.

Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się w czerwcu 2020 r. na poziomie 19,92% (TCR) i 17,9% (T1). "Według stanu na koniec czerwca 2020 r. jeden bank komercyjny nie spełniał minimalnych wymogów regulacyjnych" - wskazano w prezentacji.

"Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w skali miesiąca sierpnia zwiększył się o 2,2 mld zł, przy czym wzrost dotyczył głównie przedsiębiorstw (+1,5 mld zł)" - czytamy dalej.

Należności od sektora niefinansowego wzrosły o 0,12% r/r do 1 146,1 mld zł na koniec sierpnia 2020 r. W przypadku gospodarstw domowych miały one wartość 762 mld zł (+1,85% r/r), a przedsiębiorstw - 376,3 mld zł (+3,28% r/r).

Portfel kredytów mieszkaniowych

"Portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych zwiększył się w sierpniu 2020 r. o 1,1 mld zł (o +0,2% m/m i +5,8% r/r); wolumen kredytów mieszkaniowych złotowych zwiększył się w miesiącu o 2,0 mld zł (+0,6% m/m i 10,7% r/r). Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec sierpnia br. wynosił 73,7%" - napisano w prezentacji.

Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto, wzrósł w sierpniu o 0,7 mld zł (+0,4% m/m i -2,6% r/r), w poprzednim miesiącu wzrost wartości portfela o 0,7 mld zł. Portfel (brutto) kredytów operacyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w sierpniu br. zwiększył się o 0,8 mld zł (+0,6% m/m i -10,9% r/r), w poprzednim miesiącu spadek o 5,1 mld zł.

Portfel kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw

Portfel (brutto) kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w sierpniu br. zwiększył się o 0,4 mld zł (+0,3% m/m i +4,1% r/r), w lipcu 2020 r. spadek o 1,6 mld zł, podano także.

"Wartość depozytów sektora niefinansowego (razem z depozytami zablokowanymi) w sierpniu 2020 r. zwiększyła się o 1,2 mld zł do 1 392,8 mld zł (+0,1% m/m i +14,8% r/r). W strukturze depozytów sektora niefinansowego dominują gospodarstwa domowe (70,6 %) oraz depozyty w PLN (86,1%)" - czytamy dalej.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: