KNF: zysk netto sektora bankowego spadł o 49 proc. rdr w okresie styczeń – październik 2020 r.

Z rynku

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 6,71 mld zł w okresie styczeń-październik 2020 r. i był niższy o 49% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Bank
Fot. stock.adobe.com/Pefkos

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 6,71 mld zł w okresie styczeń-październik 2020 r. i był niższy o 49% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

"Wynik finansowy netto na koniec października 2020 r. wyniósł 6,7 mld zł i był niższy o 6 mld zł (-47,2% r/r) od wyniku osiągniętego na koniec października 2019 r. Jednocześnie wynik miesięczny w październiku 2020 r. wyniósł 0,8 mld zł i był wyższy od wyniku z września 2020 r. o 0,5 mld zł" - czytamy w prezentacji KNF.

Na koniec października 2020 r. 20 banków (9 komercyjnych i 11 spółdzielczych) wykazało łączną stratę w wysokości 1,1 mld zł. Banki te miały ok. 9,9 % udział w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 7,6 mld zł, podano także.

Czytaj także: Prezes NBP: koszty odpisów na ryzyko banków mogą wzrosnąć ponad dwukrotnie w latach 2020 – 2021 >>>

W styczniu-październiku 2020 r. wynik z odsetek spadł o 3,3% do 39,62 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 12,11 mld zł i był o 9,7% wyższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 42% r/r do 10,49 mld zł.

Koszty działalności banków spadły

Koszty działalności banków spadły o 0,1% r/r do 29,2 mld zł w styczniu-październiku 2020 r.

W pozycji "utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości" (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 10,62 mld zł (wzrost o 37,5% r/r).

Wskaźnik ROE na koniec października 2020 r. wyniósł 3,34% (wobec 3,73% miesiąc wcześniej i 6,62% rok wcześniej), a ROA sięgnął 0,34% (wobec odpowiednio: 0,38% i 0,7%), podano też w prezentacji.

Czytaj także: NBP: zysk netto banków spadł o 49,1 proc. rdr w okresie styczeń – październik 2020 r. >>>

Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się we wrześniu 2020 r. na poziomie 20,42% (TCR) i 18,4% (T1). "Według stanu na koniec września 2020 r. dwa banki komercyjne nie spełniały minimalnych wymogów regulacyjnych" - wskazano w prezentacji.

"Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w skali miesiąca października zwiększył się o 8,8 mld zł, przy czym wzrost dotyczył głównie gospodarstw domowych (+5,7 mld zł)" - czytamy dalej.

Należności od sektora niefinansowego wzrosły o 1,9% r/r do 1 159,1 mld zł na koniec października 2020 r. W przypadku gospodarstw domowych miały one wartość 773,2 mld zł (+4,2% r/r), a przedsiębiorstw - 378 mld zł (-2,6% r/r).

Portfel kredytów mieszkaniowych

"Portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych zwiększył się w październiku 2020 r. o 5,9 mld zł (o +1,3% m/m i +15,2% r/r); wolumen kredytów mieszkaniowych złotowych zwiększył się w miesiącu o 3,0 mld zł (+0,9% m/m i 24,3% r/r). Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec września br. wynosił 73,3%" - napisano w prezentacji.

Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto w październiku br. zmniejszył się o 0,2 mld zł (-0,1% m/m i +5,0% r/r), w poprzednim miesiącu wzrost wartości portfela o 0,5 mld zł. Portfel (brutto) kredytów operacyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w październiku 2020 r. zmniejszył się o 0,4 mld zł (-0,3% m/m i -7,4% r/r), w poprzednim miesiącu zmniejszenie o 2,2 mld zł.

Portfel (brutto) kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w październiku br. zwiększył się o 1,4 mld zł (+1,0% m/m i +10,9% r/r), we wrześniu 2020 r. wzrost o 0,03 mld zł.

"Portfel kredytów fazy 3 w sektorze niefinansowym we wrześniu br.:

* zmniejszył się do 80,1 mld zł (-0,4% m/m);

* produktowo dominują kredyty operacyjne (22,9 mld zł) i konsumpcyjne (20,2 mld zł).

* podmiotowo dominują osoby prywatne (32,3 mld zł) oraz MSP (24 mld zł)" - czytamy także w prezentacji.

W październiku 2020 r. nastąpiła kontynuacja spadku relacji kredyty/depozyty do poziomu 78,6% ( -0,1 pkt proc. m/m i -10,4 pkt proc. r/r).

"Wartość depozytów sektora niefinansowego (razem z depozytami zablokowanymi) w październiku 2020 r. zwiększyła się o 11,3 mld zł do 1 414 mld zł (+0,8% m/m i +26% r/r). W strukturze depozytów sektora niefinansowego dominują gospodarstwa domowe (70,3 %) oraz depozyty w PLN (86,5%)" - czytamy dalej.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: